Probírané učivo v týdnu od 5. 10. do 9. 10. 2020

Čj     Stavba slova. Předpona, kořen slova a příponová část. Uč. str. 16           -  17. Pracovní list. Sloh - psaní adresy na pohlednici, dopis.

M      Násobení dvojciferného čísla jednociferným činitelem, pamětné               dělení se zbytkem. Uč. str. 22 - 23. Pracovní list. Na geometrii                 pomůcky, rýsujeme přímky, polopřímky, úsečky, rovnoběžky,                     kolmice, převádíme jednotky délky.

Vl       Práce s mapou. Světové strany, orientace na mapě. Uč. do str. 8.

Pd      Živočichové, znaky, rozdělení. Uč. do str 16.