Přijímací řízení ke studiu ve středních školách (SŠ) ve školním roce 2019/2020 - termíny

PŘIHLÁŠKY

Podklady k přihláškám vydá žáků výchovný poradce v těchto termínech:

  • Ke studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 11. 10. 2019
  • Ke studiu ve SŠ a VG 10. 1. 2020

Vyplněné podklady k přihláškám odevzdají žáci třídnímu učiteli nejpozději:

  • Ke studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 15. 11. 2019
  • Ke studiu ve SŠ  a VG  7. 2. 2020

Potvrzené přihlášky doručí rodiče na vybranou SŠ nebo VG:

  • Ke studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. 11. 2019
  • Ke studiu ve SŠ a VG  do 1. 3. 2020

Další informace o přijímacím řízení obdrží rodiče při třídních schůzkách v říjnu.

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Přijímací zkoušky pro I. kolo přijímacího řízení ke studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou od 6. 1. 2020

 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

  • ke studiu ve SŠ – termín bude stanoven v září  2019