Přijímací řízení ke studiu ve středních školách (SŠ) ve školním roce 2018/2019 - termíny

PŘIHLÁŠKY

Podklady k přihláškám vydává výchovný poradce v těchto termínech:

  • Ke studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 12. 10. 2018

  • Ke studiu ve SŠ a ve VG 4. 1. 2019

Vyplněné podklady k přihláškám odevzdají žáci třídnímu učiteli nejpozději:

  • Ke studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 16. 11. 2018

  • Ke studiu ve SŠ a ve VG 6. 2. 2019

Potvrzené přihlášky doručí rodiče na vybranou SŠ nebo VG:

  • Ke studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 30. 11. 2018

  • Ke studiu ve SŠ a ve VG 1. 3. 2019

Další informace o přijímacím řízení obdrží rodiče při třídních schůzkách v říjnu.

Další informace o přijímacím řízení obdrží rodiče při třídních schůzkách v říjnu.

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Přijímací zkoušky pro I. kolo přijímacího řízení ke studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou od 2. 1. 2019

 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

  • ke studiu ve SŠ – termín bude stanoven v září 2018

  • ke studiu ve VG – termín bude stanoven v září 2018