Přijímací řízení ke studiu ve SŠ a VG ve školním roce 2020/2021

PŘIHLÁŠKY
Podklady k přihláškám vydá žákům výchovný poradce v těchto termínech:
- Ke studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 16. 10. 2020
- Ke studiu ve SŠ a ve VG 8. 1. 2021
Vyplněné podklady k přihláškám odevzdají žáci třídnímu učiteli nejpozději:
- Ke studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 15. 11. 2020
- Ke studiu ve SŠ a ve VG 8. 2. 2021
Potvrzené přihlášky doručí rodiče na vybranou SŠ nebo VG:
- Ke studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 30. 11. 2020
- Ke studiu ve SŠ a ve VG 1. 3. 2021


PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky pro I. kolo přijímacího řízení ke studiu do oborů vzdělání
s talentovou
zkouškou (obory ze skupiny 82 Umění a užité umění, konzervatoře, G se sportovní
přípravou)
- od 4. 1. 2021


JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA ke studiu ve SŠ (pouze maturitní obory) a VG
- termín bude stanoven v září 2020 ( ? 12. 4. 2021)