Přijímací řízení ke studiu ve SŠ a VG ve školním roce 2020/2021

PŘIHLÁŠKY

Podklady k přihláškám vydá žákům výchovný poradce v těchto termínech:

  • Ke studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 16. 10. 2020
  • Ke studiu ve SŠ a ve VG 8. 1. 2021

Vyplněné podklady k přihláškám odevzdají žáci třídnímu učiteli nejpozději:

  • Ke studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 15. 11. 2020
  • Ke studiu ve SŠ a ve VG 8. 2. 2021

Potvrzené přihlášky doručí rodiče na vybranou SŠ nebo VG:

  • Ke studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 30. 11. 2020 - Ke studiu ve SŠ a ve VG 1. 3. 2021

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Přijímací zkoušky pro I. kolo přijímacího řízení ke studiu do oborů vzdělání s talentovou

zkouškou (obory ze skupiny 82 Umění a užité umění, konzervatoře, G se sportovní přípravou) - od 4. 1. 2021

 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA ke studiu ve SŠ (pouze maturitní obory) a VG - 4leté obory - 12. 4. a 13. 4. 2021

- 6leté a 8leté obory 14. 4. a 15. 4. 2021