Leden 2020

Do nového roku 2020 hodně zdraví, pohody a vše dobré !

Ve čtvrtek 9.1. jsme navštívili Vozovnu Žižkov na objednaný program - Šifrovačka. Děti se rozdělily do skupin a na stanovištích plnily úkoly s velkým nadšením. Musím je pochválit! Pak jsme si prohlédli knihovnu. Děti měly možnost vrátit vypůjčené knihy a půjčit si nové. Někteří si vzali přihlášku do knihovny, pomozte jim s vyplněním a společně si dojděte do knihovny pro kartičku. Seznámili jsme se s výpůjčním řádem a s pravidly v knihovně. Motivovali jsme se k dalšímu čtení a také k zapisování přečtených knih do Čtenářského deníku. Čtením si děti obohacují a rozšiřují slovní zásobu, podpořme je v tom společně!

Opakujeme na pololetní práce z Čj a M.

V úterý si napíšeme práci z M.

- násobení a dělení

- příklady se závorkami

- písemné sč. a odč. se zkouškou

- slovní úlohy jednoduché i složené / zápis,výpočet, odpověď /

- zaokrouhlování na desítky

 

Ve čtvrtek si napíšeme práci z Čj.

- vyjmenovaná slova a slova příbuzná po B a L

- poznat podstatná jména a slovesa

- slova nadřazená a podřazená

- slova protikladná a souznačná