Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

máme za sebou první měsíc školy, který  jsme věnovali opakování učiva 2. třídy.
Většina dětí se zapojila do výuky bez problémů. Lepší výsledky mají v matematice. V českém jazyce je potřeba u některých procvičit psaní diktátů a přepisů, objevují se tam zbytečné chyby z nepozornosti. Hodnocení najdete v Bakalářích nebo v žákovských knížkách, které budeme používat ještě měsíc, poté výsledky naleznete pouze v Bakalářích. V letošním roce mají děti oproti loňskému roku více sešitů k danému předmětu, jsou to

                                              Ćj – školní ( práce ve škole)

                                              Čj – testy, diktáty

                                              Čj – literatura a sloh

                                              DÚ – M+Čj
                                              M - školní
                                              M- geometrie
                                              Pr - prvouka
Prosím dohlédněte, aby nedocházelo k záměně či zapomínání, a aby měly děti tyto sešity připravené do hodin dle rozvrhu.

Dne 6.10.2020 se ruší třídní schůzky a přesouvají se na 20.10.2020.

Ve středu jdeme plavat.

Prosím, dejte mi vědět, že jste se všichni přihlásili do elektronické žákovské knížky.

Zkontrolujte si prosím přihlašovací údaje do TEAMS, v případě potřeby je opět začneme používat (doufám, že nebude potřeba). Pokud někdo z Vás nemá, nebo zapomněl dejte mi vědět. 

Učivo probrané do pátku 2.10.2020

Matematika - opakování násobení a dělení do 6
                    - učebnice do str.20
                    - zápis slovních úloh do sešitu
                    - domácí úkoly děti vypracují do sešitu na domácí úkoly
Český jazyk - opakování tvrdých a měkkých souhlásek
                    - slovní druhy
                    - párové souhlásky na konci a uprostřed slova
                    - přepisy a diktáty
                    - diktáty dětem hlásím dopředu, aby měly možnost  se                          doma připravit, (v minulém diktátu jsem domácí                                    přípravu u některých  nezaznamenala)
                    - některé děti mají problémy se slovní zásobou, a proto                           doporučuji  častěji v krátkých intervalech číst
                    - pravopisné pětiminutovky do str.9
                    - učebnice do str. 26

Prvouka –„ Místo, kde žijeme“
                -  zápis do sešitu, doma nakreslit obrázek nebo vytisknout                     (budu hodnotit  úpravu sešitů)
                -  v pondělí 5.10.2020 si napíšeme krátký test na Prahu a                       obec. Děti mají zapsané v notýsku.
                -  učebnice do str.20    

S pozdravem Marcela Bocková