Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020.

Škola je od středy 14.10. do 23.10. mimořádně uzavřena pro všechny žáky. Na toto období navazují prodloužené školní prázdniny. Návrat žáků 1. stupně byl stanoven na 2. 11. návrat žáků 2. stupně bude upřesněn usnesením vlády podle vývoje situace. Až do mimořádných prázdnin bude realizována distanční výuka podle technických a personálních možností školy, dále pak dle nových dispozic

 

Školní stravování

Všem strávníkům budou od 14.10. odhlášeny obědy. Dětem (kdo se přihlásit na oběd) v distanční výuce se obědy vaří od 14.10. do 23.10. Přihlášených je dostatek, již vaříme, ještě přijímáme další strávníky (nezapomeňte přezuvky). Přihlášení žáci mohou přijít do jídelny v době od 11.30 do 12.30 na oběd za dodržení všech hygienických opatření, (rozestupy, omezený počet dětí u stolu apod.).

 

Potvrzení o přerušení provozu (pro ošetřovné) lze vyjednat na reditel@zschmelnice.cz

Zatím vydáváme jarní formuláře MPSV údajně chystá formulář nový, zatím není k dispozici. 

 

Ve škole bude probíhat  úklid a  dezinfekce prostor. V případě nesnází lze domluvit konzultaci či jen třeba vyzvednutí nějakých zapomenutých věcí na výše uvedené mailové adrese.

Sledujte prosím i nadále zprávy na webu i v elektronických žákovských knížkách.

 

Václav Havelka