Informace

Dobrý den, milí rodiče,

posílám Vám nové informace ohledně současné situace.

  1. Třídní schůzky, které se mají uskutečnit 20.10.2020 se ruší.
  2. Ruší se také plávání. Dobu, kterou trávíme na bazéně, využijeme k procházce po okolí nebo sportovním hrám na školním hřišti. Prosím, připravit dětem vhodné oblečení. V případě deště zůstaneme ve škole.
  3. Prodlužují se podzimní prázdniny od 26.10.-30.10.2020

 

Učivo probrané do pátku 9.10.2020

 

Český jazyk – párové souhlásky, spojky, věta jednoduchá a souvětí

  • učebnice do str. 30
  • pracovní sešit do str.11 dobrovolné, str.12,13 – doplní děti, které jsou doma
  • PP – pravopisné pětiminutovky do str.9
  • Písanka – do str.4

Matematika – početní operace 0-100, násobení a dělení 2,3,4,5,6,7

  • učebnice do str.21

Prvouka  -  Orientace v krajině

  • krátký zápis do sešitu

S pozdravem a přáním pevného zdraví    Marcela Bocková