Informace

Mezipředmětový projekt Praha

Děti v prvouce po skupinkách odprezentovaly nashromážděné informace o pražských památkách, které si vybraly podle svého uvážení. V českém jazyce společně četly " Pověsti s porozuměním", týkající se založení Prahy. Cestovali jsme po mapě Prahy a zapisovali si památky a významné objekty, s gramatickým odůvodněním v psaném projevu. V matematice jsme porovnávali výšku a šířku pražských věží, počet schodů a velikost objektů. Ve výtvarné výchově děti kreslily tuší Prašnou bránu, velmi pěkně ! V pracovní činnosti poskládaly origami labutí, plujících po Vltavě. Všechny děti za pěknou práci chválím !

Projekt ještě završíme 1.11.2019 návštěvou interaktivní expozice s průvodcem v Jindřišské věži " Pražské věže - historie a legendy ". Prohlédneme a poslechneme si v krovu věže zvonkohru. Akce placena z TF.

 

28.10. Státní svátek

29.10. - 30.10. Podzimní prázdniny

1.11. Jindřišská věž / bez učení, následuje oběd a družina /.