Informace

V září opakujeme učivo z 2. ročníku a pomalu si na sebe zvykáme, máme novou třídu, nové učitele a snažíme se plně soustředit na práci. Musím všechny děti moc pochválit.

Český jazyk:  tvrdé a měkké souhlásky, ú/ů, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě,              spodoba, vlastní jména. Čteme v čítance, máme zadanou báseň. Každý si vybere vlastní knížku, kterou si bude nosit v pátek do Čtenářské dílny a pak si zapíše do Čtenářského deníku / název knihy, autor, ilustrátor, krátký obsah a obrázek /. V písance procvičujeme psaní.

Matematika: sčítání a odčítaní, násobení a dělení, porovnávání čísel, slovní úlohy. Na úterý do geometrie je třeba pravítko s ryskou, ořezanou tužku, kružítko.

Prvouka: utváříme si společně pravidla ve třídě. Téma je domov, rodina, škola, doprava - teď aktuálně Evropský týden mobility.

 

17.9. Koloběžkový den

23.9. Chmelnický kolík - závod družstev ve štafetovém běhu

8.10. Rodičovské schůzky - vybírá se 300 Kč na KPŠ, za rodinu / v případě sourozenců /. Některé děti mi už peníze odevzdaly. Peníze do třídního fondu mi všechny děti přinesly. Děkuji.

Hodně elánu do nového školního roku a příjemné babí léto!