Doučování - aktualizovaná tabulka

Cílem doučování je procvičit a objasnit učivo probrané minulý školní rok v online výuce. Neprobraná, či přesunutá témata, budou řešena v rámci úprav a přesunů v učebním plánu.

Doučování není povinné, lze jej využít podle potřeb.

Termíny doučování zde.