Angličtina - domácí studium

Žáci, kteří nenastoupili do školy, nadále pokračují dle úkolů, které zadáváme v Teamsech. Ostatní žáci mohou nahrávky a videa ze zadání využívat k domácímu opakování. Též stále platí, že nám své úkoly, otázky a komentáře můžete zasílat emailem či přes Teams.