Aktuální situace k pondělí 13.9.

Karanténní opatření vyhlásila Hygienická stanice HMP pro třídy 1.B, 2.A, 2.B, 3.B, 4.B, 8.B, 9.A. Pro každou třídu je vydáno HS rozhodnutí s informacemi, daty a kontaktem na ing. Kubátovou, která má za HS situaci naší školy v referátu. Dnes ráno v antigenním testování bylo 7 záchytů, čekáme na výsledky PCR testů. S ohledem na víkend však pozitivní výsledek nemusí nutně znamenat automatickou karanténu pro třídu. Karanténu vždy posuzuje HS nikoli škola, ta jen naplňuje a organizuje nařízená opatření. Chápu rozmrzení rodičů, ale velmi prosím o pochopení, ředitel ani třídní učitelka nejsou tvůrci všech opatření, délky karantény apod. Stále chybí 12 pedagogů.

Online výuka je nastartována, výdej obědů v krabičkách též. ( 11.15- 12.00 a 13.15 – 14.00)

 

Václav Havelka