Aktuální informace k 12.11.

V pondělí 15.11. od 8 hodin budeme ve škole provádět opět Ag testování ( podle stejných pravidel jako v pondělí 8.11.) Patrně bude testování pokračovat i v dalších pondělních dnech. Záchyt při školním testování hlásíme rodičům, KHS  Praha a anonymizovaně rodičům třidy. Dále pak čekáme na kontakt od KHS, která jediná může vyhlásit opatření ( karanténa ), my až pak můžeme pomoci při distribuci, přesunech a další organizaci .Podobný postup je ,pokud testování vyhledají sami rodiče a KHS tak obdrží zprávu od lékařů a laboratoří po PCR testu. Pokud nám tito rodiče pozitivitu sdělí, můžeme opět  anonymizovaně uvědomit rodiče třídy,  a čekat na trasování a opatření KHS. Škola sama žádné karanténní opatření vyhlásit nemůže, nemělo by právní platnost a neopravňovalo by rodiče k uplatnění omluvy v zaměstnání či požadování finančních náhrad.

Bohužel KHS Praha  nereaguje již přes týden ani na hlášení od školy ani od rodičů  resp. lékařů. Budeme věc nadále urgovat. Prosím nespílejte škole za liknavost.

Děkuji za pochopení

Václav Havelka