Aj - učivo p. uč. Bezděková

- učebnice str.42, 43   - člen neurčitý a/an     

                                    - slovíčka str. 43

- PS str.42, 43 a str. 39 - 5

   a car         an aeroplane        an old car       a new car