Aj J.Rauscherová 3.5. - 7.5.

Učebnice strana 30 a 31     Lekce 4     Pets 

Nová slovní zásoba na straně 37

Na straně 30 opakujeme a tvoříme věty k jednotlivým obrázkům.

This is a ball. I have a ball. I like balls. (...)

Do rámečku děti napíší číslo výřezu, který k obrázku patří a obrázek dovybarví.

Na straně 31 popisujeme nová slovíčka a vybarvujeme druhou část těla zvířátek.

Začínáme procvičovat věty: 

This is my cat.   To je moje kočka.

I play with my cat.   Hraji si s mojí kočkou.