Aj J.Rauscherová 26.4. - 30.4.

Učebnice strana 28 a 29 

Opakujeme a procvičujeme lekci 3. 

Na straně 28 si děti vybarví dvojice, které k sobě patří, stejnou barvou.

|Procvičujeme množné číslo:

one star x two stars

one doll x two dolls

(...)

V dalším cvičení vybarvujeme čísla na květině příslušnou barvou.

Čteme: 

one - white, two - yellow, three - red, (...). 

Na straně 29 máme shrnutí slovní zásoby třetí lekce. Děti si ke slovíčkům nalepí medvídky.