Aj J.Rauscherová 17.5. - 21.5.

Učebnice strana 34 a 35 

Na straně 34 děti vybarví černobílá zvířátka podle vzoru  a jejich počet zapíší do příslušných rámečků. 

Tvoříme věty:

I have three brown dogs.

(...)

Na straně 35 opakujeme věty:

This is my cat.

I have a cat.

I like cats.

I play with my cat.