Aj J. Rauscherová 10.5. - 14.5.

Učebnice strana 32 a 33    Lekce 4    Pets

Na straně 32 hledají děti cestu od pastelky ke zvířeti a zvíře vybarví podle barvy pastelky. Procvičujeme věty:

This is a dog. This dog is brown.

This is a cat. This cat is black.

Na straně 33 děti nejprve spojí jednotlivé tvary podle naznačeného vzoru. Počet zvířátek zapíší do rámečku v příslušném výřezu ve třetím sloupci.  Tvoříme věty:

I have a hamster. I have eight hamsters.

I have a dog. I have two dogs.

Opakujeme také věty:

I play with my cat. I like my cat.

Hraji si s mojí kočkou. Mám ráda moji kočku.

(...)