AJ Brátová 7.-.11.9.

Opakujeme, procvičujeme:

Fráze:

Pozdravy - Hello, good morning, good bye....

What´s your name? My name is... Nice to meet you.

How old are you? I am X years old.

Ve dvojicích budeme zkoušet rozhovory na známky. (viz sešit.)

Písničky:

What´s your name

https://www.youtube.com/watch?v=BAFSTrSNJMg

How old are you

https://drive.google.com/file/d/1MsEclhPd1NAz3unj53z3E9N0Rx14geei/view?u...

Slovní zásoba:

- podle druhého dílu učebnice ze druhé třídy. Zaměřujeme se na znalost a především na správnou výslovnost.

Žáci si na hodiny nosí:

portfolia (desky), dva sešity (Exercise book, Vocabulary), učebnice (Zatím stále ty z druhé třídy - do odvolání, než budou vybrány. Poté dostanou učebnice a pracovní sešity.)