AJ Brátová 14.-18.9.

V případě nepřítomnosti či dotazů mi, prosím, pište na: magdalena.bratova@zschmelnice.cz

Info sem na web píšu i proto, aby si učivo automaticky mohli doplňovat žáci, kteří chybí.

Doučování: viz žákovská knížka. Koho se týká, prosím o vyplnění, děkuji.

Již máme nové učebnice. Prosím dohlédněte na jejich obalení a podepsání.

Do hodin již nosíme: nové učebnice, potrfolia, sešity. 

Opakujeme:

- slovíčka z minulého roku - výslovnost i psaná forma - tento týden jednoduchý doplňovací testík na vybraná slovíčka.

- věty typu: I have got a blue ball. I have got two blue balls.

Písničky: Hello Tom - viz. učebnice

Hello, how are you - youtube

https://www.youtube.com/watch?v=xC3xSij7n4c