ŠvP -třídy 2.C,3.B,C,4.B,C,5.B,C

Děti v pořádku dojely na školu v přírodě.