5.C

Týden 22.1. - 26.1.

Český jazyk

vzory rodu mužského: předseda, soudce, vzory r. ženského  uč. str. 72-76, PL 40 - 44

Matematika 

písemné násobení dvojciferným činitelem, slovní úlohy str. 53 - 56

Vlastivěda

Praha, střední Čechy uč. str. 10 - 13

Přírodověda

ČR - oblast mírného pásu uč. str. 43, 44

Týden 15.1. - 19.1. 2018

Český jazyk

mluvnické kategorie podstatných jmen, vzory r.mužského uč. str. 66 - 70

PL str. 35, 37, 38                                                                                          recitace vybrané básně bude následující týden                               

Matematika 

pamětné násobení, písemné dělení str. 51, 52.

Přírodověda

Význam zoologických a botanických zahrad uč. str. 43

Vlastivěda

Týden 8.1 .- 12.1. 2018

Šťastný nový rok 2018 !

Matematika

Písemné sčítání, odčítání

Násobilka, dělení se zbytkem, slovní úlohy

Římské číslice - opakování

geometrie  - osově souměrné obrazce, obvod obrazce

Český jazyk

Mluvnické kategorie podst. jmen - rod, číslo, pád, vzor

Diktát i/y uprostřed slov a v přísudku min.času

Literatura - nové knížky -  beseda

Vlastivěda

opakování nejvýznamnějších osobností českých dějin

Týden 11.12. - 15:12.

Český jazyk

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný, PL 21 - 24, uč. str. 25

Matematika

římské číslice, problémové úlohy uč. str 44 - 46.

Vlastivěda

test z II. sv. války

Období komunistické vlády str. 44 -47

Přírodověda

Podnební pásy - skupinová práce

Týden 4. 12. - 8.12.

Český jazyk

Větné členy - podmět, přísudek uč. str. 37 - 40. PL 20, 21.

Matematika

Zaokrouhlování, písemné operace, slovní úlohy uč. str. 42, 43

obdélník str. 121

Vlastivěda

Poválečná ČSR uč. str. 43 - 45.

Přírodověda

Projekt Sluneční soustava - skupinová práce

Týden 27.11. - 1.12:

Český jazyk

Shrnutí učiva o slovesech - slovesný způsob, uč. do str. 35, PL 18,19     

Četba ve škole - Boříkovy lapálie, četba doma - vybraná knížka zpracovaná ve čtenářském deníku do 30.11.

Matematika

písemné operace čísel větších než 1 000 000, zaokrouhlování, uč.str.38 - 41.

písemné dělení - test

jednotky času - projekt hodiny

geometrie - čtverec, obdélník

Přírodověda

Měsíce planet, fáze Měsíce planety Země, uč. 29,30

shrnutí, test, projekt Sluneční soustava

Týden 13.11. - 16.11.

Český jazyk

¨Mluvnické kategorie sloves - uč. str.28-31, PS str.15 -18.

Matematika

čísla větší než 1 000 000 000. Porovnávání , zaokrouhlování čísel.

uč. str.32 - 33. Početní operace.

geometrie - konstrukce trojúhelníku

Vlastivěda

Jak se žilo v 1. republice? uč. str.32 -35.

Týden 30.10. - 3.11.

ČESKÝ JAZYK

Slovesa uč. str. 25, PS str. 13,14

MATEMATIKA

Čísla větší než 1000 000. uč. str. 27,28.

PŘÍRODOVĚDA

Půda - složení, význam

VLASTIVĚDA

1. sv. válka - skupinové vyučování

3.11. - PLANETÁRIUM

 

týden 16.10.-20.10.

Český jazyk

Význam slov - uč. str. 21-23, PS 10,11                                                      Slovní druhy,  Popis předmětu

Matematika

Písemné násobení, dělení - uč. str.23 -26.

Vlastivěda

Hospodářský růst českých zemí str. 21 - 24.

Přírodověda

Energetické suroviny str. 17, půda str.23

Stránky