5.C

Týden 13.11. - 16.11.

Český jazyk

¨Mluvnické kategorie sloves - uč. str.28-31, PS str.15 -18.

Matematika

čísla větší než 1 000 000 000. Porovnávání , zaokrouhlování čísel.

uč. str.32 - 33. Početní operace.

geometrie - konstrukce trojúhelníku

Vlastivěda

Jak se žilo v 1. republice? uč. str.32 -35.

Týden 30.10. - 3.11.

ČESKÝ JAZYK

Slovesa uč. str. 25, PS str. 13,14

MATEMATIKA

Čísla větší než 1000 000. uč. str. 27,28.

PŘÍRODOVĚDA

Půda - složení, význam

VLASTIVĚDA

1. sv. válka - skupinové vyučování

3.11. - PLANETÁRIUM

 

týden 16.10.-20.10.

Český jazyk

Význam slov - uč. str. 21-23, PS 10,11                                                      Slovní druhy,  Popis předmětu

Matematika

Písemné násobení, dělení - uč. str.23 -26.

Vlastivěda

Hospodářský růst českých zemí str. 21 - 24.

Přírodověda

Energetické suroviny str. 17, půda str.23

Týden 9.10. - 13.10.

Český jazyk

Předpony - opakování, shrnutí, procvičování.                                      Význam slov - uč. str. 18 - 20. PS str. 8,9

Matematika

Převody jednotek - opakování, shrnutí, test.                                         Zlomky - uč. str. 20,21, výpočet slevy                                                Test opakování 4. ročníku

Vlastivěda

Rakousko - Uhersko str. 18,19. Národ sobě - Národní divadlo.

Přírodověda

týden 25.9. - 29.9.

25.9. a 26.9. - výukový ekolgický program " Stavitelé měst"

25 9. - dle rozvrhu pouze TV., jinak eko program

26.9. - tři vyuč. hodiny eko program, další dvě hodiny dle rozvrhu

Český jazyk - uč. str. 12

Matematika - převody jednotek, uč. str. 14 - 16.

Vlastivěda - Vynálezy a kultura uč. str. 12-14.

29.9. - ředitelské volno

týden 18.9. - 22.9.

Český jazyk

- opakování vyjmenovaných slov, slovních druhů                    

 - předpony roz-,bez-,vz-  uč.str.10-11, PS str.4

- četba knížky dle vlastního výběru, zápis do čtenářského deníku -  kontrola jedné knížky vždy po třech měsících - konec listopadu, února, května

Matematika

- opakování pamětného i písemného sčítání, odčítání, násobení, dělení

- převody jednotek délek, hmotnosti - uč.str.9-15

Vlastivěda

- test - opakování shrnutí 4.ročníku

Týden 11.9. - 15.9.

Opakujeme vše, co jsme se naučili ve 4.třídě!

Český jazyk                                                                                             Stavba slova ( předpona, kořen, přípona), slova příbuzná uč. str. 6-9,  PS str. 2,3.

Matematika                                                                                            Početní operace do 1 000 000. Slovní úlohy. Uč.str. 6-8.