5.C

PROBÍRANĚ UČIVO

10.12 -  14.12.2018  

Český jazyk

učebnice str. 44 - 51

-  přísudek holý, rozvitý a několikanásobný

-  podmět holý, rozvitý, a několikanásobný

- pracovní sešit str. 22 - 26

 

 

Matematika

učebnice str. 47 - 50 

-  římské číslice

- zaokrouhlování, opakovat písemné dělění

- geometrie učebnice str.  118,119 ( 126, 127) 

 Konstrukce trojúhelníku  a čtverce

 

Přírodověda

Vesmír, Měsíc - fáze Měsíce

učebnice 29 -  32

Země 

 

Vlastivěda