5.C

Týden 21.5. - 25.5.

Český jazyk 

Věta jednoduchá a souvětí uč. str. 131 - 135, PL 74, 76, 77, 78.

Vlastní čtení, čtenářský deník.

Matematika

Zlomky uč. str. 93,94. Geometrie -  povrch krychle a kvádru.

Vlastivěda

Evropské státy a hlavní města uč. str. 19 -21. Referát o státech Evropy.

Přírodověda

Kůže - největší orgán, smysly. uč. str.63, 64.

28.5. jdeme do divadla Minor na představení Robin Hood

Týden 14.5. - 18.5.

Český jazyk

Stavba věty jednoduché - podmět, přísudek, přívlastek - uč.str.126- 128. PL - 72,73. Stálé opakování psaní i/ y v probraných jevech, vzory podstatných a přídavných jmen. Do konce května kontrola čtenářských deníků.

Matematika

Aritmetický průměr, práce s daty str. 89,90. Písemné operace. Rozšiřující učivo - zlomky. Obvod, obsah čtverce a  obdélníku, povrch krychle a kvádru.

Vlastivěda 

Evropské státy + hlavní města. Referát o vybraném státě Evropy. Práce s mapou, vyhledávání.

týden 16.4. - 20.4.

Český jazyk

Číslovky - druhy, skloňování základních číslovek - uč. str. 119-121, PL 70                                                                                                               slohová výchova - přímá řeč

Matematika 

převody jednotek - prohloubení uč. str. 75,76,  vyhledávání v jízdních řádech                                                                                                         geometrie - povrch krychle, síť krychle muč. str.133

Vlastivěda

Týden 9.4. - 13.4.

9.1. - projekt Afrika ( 1., 2. vyuč. hodina), přednáška Adam a Eva ( 6.vyuč. hod.)

Český jazyk

Stále opakujeme a procvičujeme psaní i/y v koncovkách podstatných a přídavných jmen, sloves v minul. čase, vyjmenovaných slovech.  Číslovky - druhy číslovek - nové učivo, uč. str. 118 - 120, PL 69.               Čtvrtletní písemná práce

Matematika

Písemné dělení, slovní úlohy. Jednotky délky str. 73-74. Čtvrtletní písemná práce.

Vlastivěda 

Týden 3.4. - 6.4.

Český jazyk - opakování skloňování přídavných jmen, zájmen

nově číslovky uč.str. 118, PL 69.

Matematika - síť krychle a kvádru, nestandartní slovní úlohy, pís. dělení str. 71,72.

Vlastivěda - Jižní a střední Morava str. 45 - 48. Práce s mapou.

Přírodověda - Člověk - dýchací soustava

Týden 19.3. - 23.3.

Český jazyk

Druhy zájmen uč.str.109, PL str. 66- 68. Přímá řeč. Procvičování vzorů podst. a přídavných jmen

Matematika

Převody jednotek obsahu str. 85. Slovní úlohy, písemné dělení uč. str. 68,69.

Vlastivěda 

Českomoravská vrchovina, skupinová i individuální práce s mapou

Přírodověda 

Lidské tělo - kostra, svaly

Týden12.3. - 16.3.

Český jazyk - procvičování vzorů přídavných jmen, koncovky - ovi, -ovy.

Druhy zájmen uč. str. 109, prac- listy 66-68. ( mě, mně)

Matematika - písemné dělení dvojciferným dělitelem - uč. str. 66 - 68.

Jednotky obsahu - str. 142.

Vlastivěda - test ze severních a západní Čech, nově jižní Čechy 

Přírodověda -  lidské tělo uč. str. 54 -56.

15. 3. divadelní pouť 16,00 - 18,00 hod. 5.C hraje ve třídě 5.A v časech 17,00 a 17,20 a 17,40. Srdečně zveme!!!!

Týden 19. 2. - 23.2.

Český jazyk

Přídavná jména -  vzory MLADÝ, JARNÍ, OTCUV, MATČIN, PL str. 59 - 62, učebnice str. 96 - 100

Matematika

Násobení trojciferným činitelem, uč. str. 60, 61, slovní úlohy, obvody obrazců

Vlastivěda

Severní Čechy - uč. str. 19 - 22

21.2. středa - koncert The Fortyfingers

23.2. pátek - program Prevence šikany ( 1. - 3. vyuč. hodina)

 

 

Týden 12.2:2018 - 16.2.2018

Český jazyk

Přídavná jména - vzor mladý, jarní. PL str. 54, 56, 57

Dramatizace Knihy džunglí

Matematika

písemné násobení trojciferným činitelem uč. str. 58,59

Vlastivěda 

Východní Čechy, test Praha 

Přírodověda

Třídění živých organizmů

14.2. - bruslení

Týden 22.1. - 26.1.

Český jazyk

vzory rodu mužského: předseda, soudce, vzory r. ženského  uč. str. 72-76, PL 40 - 44

Matematika 

písemné násobení dvojciferným činitelem, slovní úlohy str. 53 - 56

Vlastivěda

Praha, střední Čechy uč. str. 10 - 13

Přírodověda

ČR - oblast mírného pásu uč. str. 43, 44

Stránky