5.C

PROBÍRANĚ UČIVO

22.10 -26.10.2018  

Český jazyk

Učebnice str. 24 - 28

-  opakovat slovesa

- pracovní sešit str. 11 - 12

 

 

Matematika

Učebnice str. 27 - 30

-  čísla věrší než milion

- slovní úlohy

- geometrie učebnice str.  114,115  - kružnice, kruh

(rýsujeme grafický součet, rozdíl a násobek úsečky 

různoběžky, rovnoběžky, kolmice

 

 

Přírodověda 

Učebnice str. str. 23 - 24 

Půda

 

 

Vlastivěda

 

učebnice str. 25 - 27