5.C

Týden 19.3. - 23.3.

Český jazyk

Druhy zájmen uč.str.109, PL str. 66- 68. Přímá řeč. Procvičování vzorů podst. a přídavných jmen

Matematika

Převody jednotek obsahu str. 85. Slovní úlohy, písemné dělení uč. str. 68,69.

Vlastivěda 

Českomoravská vrchovina, skupinová i individuální práce s mapou

Přírodověda 

Lidské tělo - kostra, svaly

Týden12.3. - 16.3.

Český jazyk - procvičování vzorů přídavných jmen, koncovky - ovi, -ovy.

Druhy zájmen uč. str. 109, prac- listy 66-68. ( mě, mně)

Matematika - písemné dělení dvojciferným dělitelem - uč. str. 66 - 68.

Jednotky obsahu - str. 142.

Vlastivěda - test ze severních a západní Čech, nově jižní Čechy 

Přírodověda -  lidské tělo uč. str. 54 -56.

15. 3. divadelní pouť 16,00 - 18,00 hod. 5.C hraje ve třídě 5.A v časech 17,00 a 17,20 a 17,40. Srdečně zveme!!!!

Týden 19. 2. - 23.2.

Český jazyk

Přídavná jména -  vzory MLADÝ, JARNÍ, OTCUV, MATČIN, PL str. 59 - 62, učebnice str. 96 - 100

Matematika

Násobení trojciferným činitelem, uč. str. 60, 61, slovní úlohy, obvody obrazců

Vlastivěda

Severní Čechy - uč. str. 19 - 22

21.2. středa - koncert The Fortyfingers

23.2. pátek - program Prevence šikany ( 1. - 3. vyuč. hodina)

 

 

Týden 12.2:2018 - 16.2.2018

Český jazyk

Přídavná jména - vzor mladý, jarní. PL str. 54, 56, 57

Dramatizace Knihy džunglí

Matematika

písemné násobení trojciferným činitelem uč. str. 58,59

Vlastivěda 

Východní Čechy, test Praha 

Přírodověda

Třídění živých organizmů

14.2. - bruslení

Týden 22.1. - 26.1.

Český jazyk

vzory rodu mužského: předseda, soudce, vzory r. ženského  uč. str. 72-76, PL 40 - 44

Matematika 

písemné násobení dvojciferným činitelem, slovní úlohy str. 53 - 56

Vlastivěda

Praha, střední Čechy uč. str. 10 - 13

Přírodověda

ČR - oblast mírného pásu uč. str. 43, 44

Týden 15.1. - 19.1. 2018

Český jazyk

mluvnické kategorie podstatných jmen, vzory r.mužského uč. str. 66 - 70

PL str. 35, 37, 38                                                                                          recitace vybrané básně bude následující týden                               

Matematika 

pamětné násobení, písemné dělení str. 51, 52.

Přírodověda

Význam zoologických a botanických zahrad uč. str. 43

Vlastivěda

Týden 8.1 .- 12.1. 2018

Šťastný nový rok 2018 !

Matematika

Písemné sčítání, odčítání

Násobilka, dělení se zbytkem, slovní úlohy

Římské číslice - opakování

geometrie  - osově souměrné obrazce, obvod obrazce

Český jazyk

Mluvnické kategorie podst. jmen - rod, číslo, pád, vzor

Diktát i/y uprostřed slov a v přísudku min.času

Literatura - nové knížky -  beseda

Vlastivěda

opakování nejvýznamnějších osobností českých dějin

Týden 11.12. - 15:12.

Český jazyk

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný, PL 21 - 24, uč. str. 25

Matematika

římské číslice, problémové úlohy uč. str 44 - 46.

Vlastivěda

test z II. sv. války

Období komunistické vlády str. 44 -47

Přírodověda

Podnební pásy - skupinová práce

Týden 4. 12. - 8.12.

Český jazyk

Větné členy - podmět, přísudek uč. str. 37 - 40. PL 20, 21.

Matematika

Zaokrouhlování, písemné operace, slovní úlohy uč. str. 42, 43

obdélník str. 121

Vlastivěda

Poválečná ČSR uč. str. 43 - 45.

Přírodověda

Projekt Sluneční soustava - skupinová práce

Stránky