5.C

PROBÍRANĚ UČIVO

25.2. - 1.3.2019 

Český jazyk

učebnice str. 97 - 98

-  skloňování přídavných jmen tvrdých a měkkých

PS str. 58 - 59

 

 

Matematika

učebnice str. 67 - 69

-  písemné dělení dvojciferným dělitelem

- převody jednotek, zaokrouhlování  - opakování

- geometrie učebnice str.  126 - 127

 Obvody geometrických útvarů

 

Přírodověda

Třídění živých organizmů

učebnice str. 48 - 53

 

Vlastivěda

Jižní Čechy

učebnice str. 27- 29