5.C

týden 25.9. - 29.9.

25.9. a 26.9. - výukový ekolgický program " Stavitelé měst"

25 9. - dle rozvrhu pouze TV., jinak eko program

26.9. - tři vyuč. hodiny eko program, další dvě hodiny dle rozvrhu

Český jazyk - uč. str. 12

Matematika - převody jednotek, uč. str. 14 - 16.

Vlastivěda - Vynálezy a kultura uč. str. 12-14.

29.9. - ředitelské volno

týden 18.9. - 22.9.

Český jazyk

- opakování vyjmenovaných slov, slovních druhů                    

 - předpony roz-,bez-,vz-  uč.str.10-11, PS str.4

- četba knížky dle vlastního výběru, zápis do čtenářského deníku -  kontrola jedné knížky vždy po třech měsících - konec listopadu, února, května

Matematika

- opakování pamětného i písemného sčítání, odčítání, násobení, dělení

- převody jednotek délek, hmotnosti - uč.str.9-15

Vlastivěda

- test - opakování shrnutí 4.ročníku

Týden 11.9. - 15.9.

Opakujeme vše, co jsme se naučili ve 4.třídě!

Český jazyk                                                                                             Stavba slova ( předpona, kořen, přípona), slova příbuzná uč. str. 6-9,  PS str. 2,3.

Matematika                                                                                            Početní operace do 1 000 000. Slovní úlohy. Uč.str. 6-8.