5.A

Probírané učivo

 

 

 

 

 

18.-22.9.

Čj - Předpony a předlož-11ky /procvičování/

      Předpony roz-, bez-, vz-

                       od-, nad-, pod-, před

                        ob-, v-

Čt-  Naučit nazpaměť, pěkný přednes básní:

        Ještěrka /Robert Desnos/ - str.1O

        Rybník /Jan Skácel/ - str. 13

         Mikoláš Aleš / Jar. Seifert/ - str.13

M -  Sčítání, odčítání, násobení- zpaměti, rozjkladem čísel, písemně 

        /učebnice str.13/

Př -  Neživá příroda /str.9-11/

Jiná sdělení

 

 

 

 

 

 

Počet vyučovacích hodin

Po - 6 hodin

Út - 5 hodin

St - 4 hodiny

Čt - 5 hodin

Pá - 5 hodin

----------------

      25 hodin

 

V úterý 5.9. končí vyučování v 11,40.

Od středy 6.9.-  vyučování podle rozvrhu.

V pátek 29.9. - ředitelské volno.

V pondělí 2.10. - dopravní hřiště.

V úterý 3.10. - Divadlo ABC - Lakomá Barka (J. Werich) - 90 Kč

V úterý 3.10. od 18,00 třídní schůzky.

Vybíráme 500 Kč na třídní fond.