5.A

Informace

Napsali jsme čtvrtletní práce z českého jazyka a matematiky. Děti je dostaly domů na podepsání a mají je přinést, posílejte, nějak to vázne. Děti můžou posoudit, kde májí své slabiny a potřebují více procvičovat. Dnes jsem zapsala do ŽK krátké čtvrtletní hodnocení žáků -  též podepsat. Více si řekneme na konzultacích 4.12. 2018.

Na 7. 12. / pátek/  jsem objednala dětem program v Planetáriu - Vesmír kolem nás.  Placeno z TF.

Informace

OSUDOVÉ OSMIČKY

Speciální úkol do vlastivědy -  v sešitě máme zapsaná data a děti mají vyhledat událost spojenou s daným rokem. Rodiče si můžou také vyzkoušet a přiložit ruku k dílu : )

 

Informace

Chválím děti, které pomáhaly nachystat třídu na Martinské čtení. Naše malířky Týnku a Verču, které nakreslily na tabuli krásný obrázek ke knížce Děti z Bullerbynu a samozřejmě naše odvážné čtenáře, kteří předčítali neochvějně před publikem. Není to jednoduché, ale zvládli to bravurně! Natka a Terka, Dianka a Eliška, Maty, Ríša a Martin, Aranka a Maruška /někteří četli i dvakrát/. Všem se to moc líbilo!

V pondělí 12.11. jdeme po 2. vyuč. hodině na DH - do učebny na teorii a testy. 

V úterý 13.11. odpadá odpolední doučování.

Informace 5.11. - 9.11.

Čj     Slovesný způsob. Způsob oznamovací, rozkazovací a   

         podmiňovací. Uč. do str. 32 a PS do str. 17.

 

M       Čísla větší než milion. Uč. do str. 34,  geometrie -  kružnice

           a kruh. Pravítko s ryskou, ořezané tužky a kružítko.

 

Pd       Půda. Uč. do str. 24.

 

Vl        První republika. Uč. do str. 33.

 

Ve čtvrtek 8.11. jedeme do Pedagog. vzděl. centra do Jindřišské 

na program ke 100 let ČSR. Sejdeme se ve třídě a odcházíme v

Informace

Děkuji všem dětem, připravily si krásné referáty, prezentace a výkresy, všechno jsme postupně dávali dohromady a dnes završili projektem ke  100 letům založení samostatného Československa. Děti pracovaly ve skupinkách, přinesly různé věci a dodaly zajímavosti k tématu, podívali jsme se na dobové dokumenty na IT a krátké epizody z Dějin českého národa               / ČT /. Vašek mám přinesl na ukázku čerstvě vyražené dvacetikoruny k výročí. Matyáš přinesl sbírku starých známek...a další.

Učivo 22.10. - 26.10.

Čj     Slovesa.

        Uč. do str. 27   PS do str. 14

 

M     Čísla větší než milion.

        Uč. do str. 29  Geo kružnice

 

Pd    Elektrická energie.

        Uč. do str. 22

         V úterý 23.10. Ekoprogram : " Elektřina

         dobrý sluha, ale zlý pán ". Placeno z TF.

         / 1. - 3. vyuč. hodina s lektorem /.

 

Vl       První světová válka.

          28. říjen 1918 - vznik samostatného

          československého státu.  Projekt k výročí,

          skupinové vyučování.

Učivo 15.10. -19.10.

Čj     Slovní druhy, s-, z-, vz-.

         Uč. do str. 24.  PS do str. 12.

 

M      Magické čtverce, logické úlohy, číselné  

         řady. Uč. do str. 26.

 

Geo   Vzájemná poloha přímek. Čtyřúhelníky.

          Uč. do str. 122.

 

Pd     Energetické suroviny.

          Uč. do str. 18.

 

Vl       Hospodářský růst v českých zemích.

          Uč. do str. 24.

Učivo 8. 10. - 12.10. 2018

Čj     Předpony s-, z-, vz-.   2.pád - z, 7. pád - s.

         Uč. do str. 21, PS  do str.10.

         Opakujeme vyjmenovaná slova, shodu podmětu s přísudkem,

           vzory podst. jmen.

 

M        Převody jednotek, zlomky, záporná a kladná čísla.

           Uč. do str. 24.

            M - G  Vzájemná poloha přímek.

 

Pd        Nerostní suroviny.

             Uč. do str. 16.

 

Vl         Rakousko - Uhersko / dualismus /.

             Uč. do str. 20.

 

         

Informace

V úterý 2.10. jdeme do NTM / Národní technické muzeum /. Sejdeme se ve třídě a pak společně odcházíme. Máme objednaný workshop na téma " V technice je budoucnost ". S sebou doklad na MHD, svačinu a pití, sešit na vlastivědu, penál a ŽK.

V 17:00 - schůzka třídních důvěrníků - v jídelně - / jen paní Holá /. 

 V 18:00 - schůzka rodičů / přineste mi 300 Kč na KPŠ - platíte pouze                      za  jedno dítě na škole /.

Informace

Vážení rodiče, 

prázdniny se nám prodloužily prosluněnými

letními dny, ale tento víkend se nám už hlásí

podle kalendáře podzim...naši páťáci, mnozí

na prahu puberty,  ještě školní povinnosti lehce

ignorují. Připomínám, nosit DÚ, vzkazuje i  p. uč.

Bezděková z Aj, připravovat si na hodiny,

rozmáhá se nám zapomínání pomůcek.

 

- v Čj a v M opakujeme učivo ze 4. ročníku,

  / G-pravítko s ryskou, ořezané tužky a kružítko/

- v Pd probíráme živou a neživou přírodu

- ve Vl obrození českého jazyka

 

Stránky