5.A

Probírané učivo

14.5.2018 - 18.5.2018

 

 

 

 

 

Čj-   Skladba věty - základní větné dvojice

        Psaní čárky /několikanásobné větné členy, oslovení/

        Věty jednoduché, věty hlavní

        /učebnice až str.137/

             

M-     Aritmetický průměr

         /učebnice až str89/

         Zlomky /učebnice str.94/

          

        Př - Člověk - opakování

       /učebnice až str.62/

 

 Vl - Evropa a svět - kontinenty

 

 

 

 

 

Jiná sdělení

 

 

 

 

 

 

Počet vyučovacích hodin

Po - 6 hodin

Út - 5 hodin

St - 4 hodiny

Čt - 5 hodin

Pá - 5 hodin

----------------

      25 hodin

 

V pondělí 21.5. - sběr víček

Ve středu 23.5. - bleskový sběr papíru

 

      

     

       

 

 

 

 

                
                                     

 

 

 

 

/.

 

.

 

 

 

.