5.A

Probírané učivo

28.5. -1.6.2018

 

 

 

 

Čj-   Slovní druhy - procvičování

        Neohebné slovní druhy

        Věty jednoduché, věty hlavní

         Větné dvojice

        /učebnice až str.145/

             

M-     Sčítání a odčítání desetinných čísel

         /učebnice až str.98/

         Zlomky - sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem,

                         převádění na celky /učebnice  až str.101/

          

        Př - Člověk - růst a vývoj, chráníme si zdraví

Jiná sdělení

 

 

 

 

 

 

Počet vyučovacích hodin

Po - 6 hodin

Út - 5 hodin

St - 4 hodiny

Čt - 5 hodin

Pá - 5 hodin

----------------

      25 hodin

 

 

 

 

      

     

       

 

 

 

 

                
                                     

 

 

 

 

/.

 

.

 

 

 

.