5.A

Učivo do 11.1. 2019

Čj     Shoda přísudku s několikanásobným podmětem.

         Uč. do str. 60.

          PS do str. 34.

          Oranžový sešit - Pravopisné pětiminutovky - samostatně po 

          sloupečcích. Připravujeme se na pololetní práci z Čj.

 

M      Čísla větší než milion. Složené slovní úlohy.

         Uč. do str. 54. Připravujeme se na pololetní práci z M.

M-G    Rýsujeme trojúhelníky, čtverce, obdélníky - kontrola potřeb

           na geometrii !!! 

 

Pd       Podnebné pásy.

 

Vl        Střední Čechy.

Učivo do 21.12. 2018

Čj     Shoda podmětu a přísudku. Základní skladební dvojice.

         uč. do str. 53

          PS do str. 28

          Slovesné kategorie - osoba, číslo, způsob a čas.

 

M        Římské číslice. Písemné dělení a násobení.

            uč. do str. 50

            Rýsujeme čtverec a obdélník. 

 

Pd        Podnebné pásy. 

             uč do str. 35

 

Vl         Praha a její okolí.

             uč. do str. 8

Učivo do 30.11.

ČJ     Podmět holý, rozvitý a několikanásobný.

         Uč. do str. 39.

          PS do str. 20.

 

M      Čísla větší než milion.

          Uč. do str. 43.

          Konstrukce trojúhelníku.

 

Pd      Vesmír. Země. Uč. do str. 32.

 

Vl       Sametová revoluce. Václav Havel. Uč. do str. 45.

 

 

Informace

Napsali jsme čtvrtletní práce z českého jazyka a matematiky. Děti je dostaly domů na podepsání a mají je přinést, posílejte, nějak to vázne. Děti můžou posoudit, kde májí své slabiny a potřebují více procvičovat. Dnes jsem zapsala do ŽK krátké čtvrtletní hodnocení žáků -  též podepsat. Více si řekneme na konzultacích 4.12. 2018.

Na 7. 12. / pátek/  jsem objednala dětem program v Planetáriu - Vesmír kolem nás.  Placeno z TF.

Informace

OSUDOVÉ OSMIČKY

Speciální úkol do vlastivědy -  v sešitě máme zapsaná data a děti mají vyhledat událost spojenou s daným rokem. Rodiče si můžou také vyzkoušet a přiložit ruku k dílu : )

 

Informace

Chválím děti, které pomáhaly nachystat třídu na Martinské čtení. Naše malířky Týnku a Verču, které nakreslily na tabuli krásný obrázek ke knížce Děti z Bullerbynu a samozřejmě naše odvážné čtenáře, kteří předčítali neochvějně před publikem. Není to jednoduché, ale zvládli to bravurně! Natka a Terka, Dianka a Eliška, Maty, Ríša a Martin, Aranka a Maruška /někteří četli i dvakrát/. Všem se to moc líbilo!

V pondělí 12.11. jdeme po 2. vyuč. hodině na DH - do učebny na teorii a testy. 

V úterý 13.11. odpadá odpolední doučování.

Informace 5.11. - 9.11.

Čj     Slovesný způsob. Způsob oznamovací, rozkazovací a   

         podmiňovací. Uč. do str. 32 a PS do str. 17.

 

M       Čísla větší než milion. Uč. do str. 34,  geometrie -  kružnice

           a kruh. Pravítko s ryskou, ořezané tužky a kružítko.

 

Pd       Půda. Uč. do str. 24.

 

Vl        První republika. Uč. do str. 33.

 

Ve čtvrtek 8.11. jedeme do Pedagog. vzděl. centra do Jindřišské 

na program ke 100 let ČSR. Sejdeme se ve třídě a odcházíme v

Informace

Děkuji všem dětem, připravily si krásné referáty, prezentace a výkresy, všechno jsme postupně dávali dohromady a dnes završili projektem ke  100 letům založení samostatného Československa. Děti pracovaly ve skupinkách, přinesly různé věci a dodaly zajímavosti k tématu, podívali jsme se na dobové dokumenty na IT a krátké epizody z Dějin českého národa               / ČT /. Vašek mám přinesl na ukázku čerstvě vyražené dvacetikoruny k výročí. Matyáš přinesl sbírku starých známek...a další.

Učivo 22.10. - 26.10.

Čj     Slovesa.

        Uč. do str. 27   PS do str. 14

 

M     Čísla větší než milion.

        Uč. do str. 29  Geo kružnice

 

Pd    Elektrická energie.

        Uč. do str. 22

         V úterý 23.10. Ekoprogram : " Elektřina

         dobrý sluha, ale zlý pán ". Placeno z TF.

         / 1. - 3. vyuč. hodina s lektorem /.

 

Vl       První světová válka.

          28. říjen 1918 - vznik samostatného

          československého státu.  Projekt k výročí,

          skupinové vyučování.

Učivo 15.10. -19.10.

Čj     Slovní druhy, s-, z-, vz-.

         Uč. do str. 24.  PS do str. 12.

 

M      Magické čtverce, logické úlohy, číselné  

         řady. Uč. do str. 26.

 

Geo   Vzájemná poloha přímek. Čtyřúhelníky.

          Uč. do str. 122.

 

Pd     Energetické suroviny.

          Uč. do str. 18.

 

Vl       Hospodářský růst v českých zemích.

          Uč. do str. 24.

Stránky