5.A

Probírané učivo

 

 

 

 

15.-19.2018

 

 

 

Čj -     Skladba - základní větné členy

          Podmčt holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený

          Přísudek holý, rozvitý, několikanásobný                               

          Shoda podmětu a přísudku / příčestí minulé/

           /procvičování v učebnici do str.56/   

           Podstatná jména - opak. rod, číslo, pád a vzor                      

           Čt -   Prezentace čtenářských deníků    

                    

Jiná sdělení

 

 

 

 

 

 

Počet vyučovacích hodin

Po - 6 hodin

Út - 5 hodin

St - 4 hodiny

Čt - 5 hodin

Pá - 5 hodin

----------------

      25 hodin

 

 

 26.1.2018 - Kino Aero - Den na zázračné planetě /50,-Kč, tř. fond/

 

 

 

/

                        

 

 

 

 

/.

 

.

 

 

 

.