5.A

Informace

30.4. 2018 a 7.5. 2018 máme ředitelské volno.

3.5. ve čtvrtek se sejdeme ve třídě a v 8:00 hod.  společně

odcházíme na DH. S sebou batůžek se svačinou a pití.  Kdo

má - svoji helmu na kolo. Vhodné sportovní oblečení. Po návratu

následuje výuka na IT. 

 

Pohodový prodloužený víkend !

Informace

Ve čtvrtek 19.4. 2018 se vypravíme na výstavu spojenou s workshopem.

Sejdeme se ve třídě a v 8:00 hod. jedeme  do Domu u Zlatého prstenu -

Praha Karla IV. - střed Evropy. Vrátíme se na konec poslední hodiny,

děti půjdou na oběd a do družiny. S sebou batůžek se svačinou, pití,

psací potřeby a doklad na MHD. 

 

Učivo od 16.4. - 20.4.

Čj     Koncovky podstatných jmen podle vzorů.

         Uč. do str. 112.

         Pracovní list.

 

M      Číslo milion. Převody jednotek.

          Uč. do str. 87.

 

Pd     Ekosystém okolí lidských obydlí.

          Uč. do str. 56.

 

Vl       Karel IV.

           Uč. do str. 27.

 

 

    

Učivo od 9.4. - 13.4.

Čj     Skloňování podstatných jmen podle vzorů. Časování sloves.

         Uč. do str.109.

         PS do str. 56.

        Čtvrtletní  práce z českého jazyka.

 

M     Složené slovní úlohy. Převody jednotek.

        Uč. do str. 85.

        Čtvrtletní práce z matematiky.

 

Pd    Ekosystém park.

         Uč. do str. 52. 

 

Vl      Lucemburkové na českém trůně. Karel IV. 

         Uč. do str. 25.

Informace

V pátek 23.3. 2018 jdeme do kostela sv. Jindřicha na velikonoční

program. Sraz v 7:40 hod. ve vestibulu školy a hned odcházíme.

Do batůžku penál, svačinu na pití. 

 

V úterý 27.3. 2018 v 18:00 hod. - rodičovská schůzka. Na schůzce budu 

vybírat peníza na ŠvP. Přineste mi, prosím, částku 1700 Kč.

Učivo od 19.3. - 23.3.

Čj     Vzory rodu mužského. Skloňování podle vzorů pán, hrad.

         Uč. do str.100.

         PS str. 51 a 52.

          

M       Vztahy mezi čísly. Násobení dvojcif. činitelem.

          Uč. do str. 80.

          Geometrie - obvod čtverce, obdélníku a trojúhelníku.

                             - obsah čtverce a obdélníku

                             - rýsování čtverce, obdélníku, trojúhelníku,kružnice

 

Pd       Ekosystém louka.

            Uč. do str.49.

 

Učivo od 26.2. - 2.3. 2018

ČJ     Vzory rodu ženského a středního. Skloňování.

          Vyjmenovaná slova - IT.

          Uč. do str. 93.

 

M      Písemné násobení dvojcif. činitelem.

         Uč. do str. 74.

         Slovní úlohy.

 

Pd      Ekosystém pole.

          Otázky na opakování str. 43, připravit.

 

Vl       Velkomoravská říše.

          Uč. str. 6 / otázky, připravit si - test/.

Učivo od 19.2. - 23.2. 2018

Čj     Podstatná jména rodu ženského. Skloňování podle vzorů: 

         žena, růže, píseň, kost.

         Uč. do str. 88.

          PS do str. 49, pracovní list.

 

M      Písemné násobení dvojciferným činitelem.

         Uč. do str. 71.

         Římské číslice.

 

Vl       Dávní Slované.

          Uč. do str. 8.

 

Pd       Ekosystém pole. Rostliny a živočichové našich polí.

           Uč. do str. 42.

 

V pátek 23.2.2018 jdeme bruslit pod Žižkovskou věž. Bez učení,

Učivo od 29.1. - 1.2. 2018

Čj     Podstatná jména rodu ženského, vzory: žena, růže, píseň, kost.

        Uč. str. 79-81

        PS str. 47

        Vzory rodu středního, vyjm.sl., slovesné kategorie.

 

M     Násobení a dělení deseti, stem, tisícem, desetitisícem / přidáváme

        a odebíráme nuly /. Uč. str. 64-66

        Geometrie: obvod trojúhelníku, čtverce a obdélníku.

        Písemné dělení, násobení, sčítání a odčítání.

 

Pd     Základní jednotky délky, hmotnosti, teploty a času podle SI.

        Jejich měření. Uč. str. 34-35

Informace

V pátek 26.1. 2018 jdeme do kina Aero na přírodopisný film BBC.

Odcházíme hned po osmé hodině, do školy jen batůžek - bez učení.

Vybrala jsem od dětí částku 50 Kč. 

 

29.1. Sběr víček 

31.1. Sběr papíru - ráno

31.1. Poslední plavání  /děti si mohou přinést svoji hračku do vody/.

 

Vysvědčení se vydává ve středu 31.1.2018 -  pátou hodinu, prosím, aby

si děti přinesly pevné desky.  Podepište v ŽK:  Viděli jsme vysvědčení.

Pošlete ho po dětech následující den do školy. Další možnost je až po 

jarních prázdninách.

Stránky