4.C

PROBÍRANĚ UČIVO

18.9  -  22.9.

Český jazyk

Učebnice str. 9 - 12

- slovní druhy

- vyjmenovaná slova

Pracovní sešit str. 16,17,18 ( opakování)

 

Matematika

Opakování 

- opakovat násobilku

Učebnice str. 11 - 14 

 

Přírodověda 

Učebnice str, 8 - 10

- houby a rostliny

 

Vlastivěda

Česká republika - učebnice  str. 3 - 6