4.C

Dopravní hřiště 19. 9.

První návštěva na dopravním hřišti, na které se všichni těšili. Nejrpve proběhla v učebně trocha teorie, lektorka Městské policie děti poučila o základních pravidlech silničního provozu (značky a křižovatky nás čekají až v listopadu, kdy budeme už jen v učebně), správné výbavě kola a oblečení na kolo. Před nasednutím se děti naučily, jak správně upravit cyklistickou helmu (na to je kladen velký důraz a jako domácí úkol si mají řádně zkontrolovat a upravit i helmy, které mají doma). Správnost kontroluje lektor a až teprve poté smí nasednout na kolo.

Probírané učivo 17. - 21. 9. 2018

Vážení rodiče,

tentokrát musím poprvé přidat pár připomínek k situacím, které je potřeba napravit.

Stále bojujeme se zapomínáním. Není dne, aby se někdo neozval, že nemá sešit, učebnici nebo domácí úkol. Byla bych ráda, kdyby byly děti při přípravě pečlivější a dívaly se i na zápisy v notýsku. 

Také u některých eviduji pozdní příchod do třídy. Děti musí být nejpozději v 7:55 ve třídě a připravit se na hodinu. Mnoho jich také sahá do tašky nebo hledá pomůcky v pořadačích až po zvonění, kdy máme začít. 

Probírané učivo 10. - 14. 9. 2018

ČJ

 • významy slov - slova jednoznačná, mnohoznačná, souznačná, protikladná, nadřazená/podřazená
 • slova s citovým zabarvením, spisovná/nespisovná

M

 • pamětné sčítání a odčítání
 • slovní úlohy
 • zaokrouhlování

Vl  

 • Česká republika - strana 3-5

Předpokládané třídní akce:

18.9. - Krokodýlí zoo Praha, sejdeme se ve třídě (svačina, pití, MHD doklad) vstupné bude hrazeno z třídního fondu

Za zábavou v Ulitě a organizace posledního týdne

Dnes jsme strávili krásný den v Ulitě a bylo nám spolu moc dobře. Přikládám spoustu fotek, snad se na nich každý najde.

 

Pozornost věnujte následujícím informacím k příštímu týdnu:

V pondělí a úterý jedeme normálně podle rozvrhu.

Ve středu 27. 6. jsou již třídní učitelé ve svých třídách. Pro nás to znamená, že pracovní činnosti již nejsou. Budeme vybírat učebnice, uklízet třídu, třídit výtvarné práce a také si i hrát ... doneste si karty a stolní hry.

Červnové dny po návratu ze školy v přírodě

Tak zase zpátky do lavic . Čas nám ale letí tak rychle, že se budeme potkávat již jen 3 týdny. 

Čekají nás dvě významnější písemné práce ... ve středu z českého jazyka a v pátek 15. 6. z matematiky.  S dětmi tento týden trénujeme jednotlivé okruhy, pokud nahlédnete do jejich školních sešitů, uvidíte, na jakých typech příkladů pracujeme. 

Probírané učivo 21. - 25. 5. PLUS INFO K ŠVP

Ma

 • na známky - násobení a dělení mimo obor násobilky (násobkem deseti ... 20 x 8 =    /    280 : 7 =  a také dělení se zbytkem ...  34:7=
 • Procvičujeme: násobení mimo obor násobilky : 16 x 5 =   /   4 x 17 =
 • Stále zjišťuji, že někteří mají potíže s násobilkou, prosím, procvičujte.

ČJ

 • určování slovních druhů zájmena
 • přídavná jména - upevňování
 • opakování veškerých vyjmenovaných slov

Pr

23. - 27. 4. Probírané učivo

Ma

 • dělení se zbytkem (v oboru celé násobilky), musíme bezvadně umět násobilkové řady
 • slovní úlohy
 • píšeme krátké testy na dělení se zbytkem
 • násobení mimo obor násobilky - násobky deseti
  • např. 8 x 30 = 240, 3.100 = 100, 40.7 = 280
 • ve čtvrtek a v pátek geometrie - přenášení úseček (kružítko!)

ČJ

Probírané učivo 16. 4. - 20. 4. 2018

Ma

 • 3. díl matematiky
 • dělení se zbytkem (již v oboru celé násobilky), musíme bezvadně umět násobilkové řady
 • slovní úlohy

ČJ

 • úvod do vyjmenovaných slov po V
 • opakování VS po B, L, M, P, S
 • upevňování učiva o slovesech 
  • poznat a označit sloveso v textu
  • mluvnické kategorie osoba, číslo, čas
  • časování ve všech časech

Pr

 • Houby

Informace pro rodiče

Stránky