4.C

PROBÍRANĚ UČIVO

19.3. - 23.3.2018   

Český jazyk

Učebnice str. 100 - 102

-  skloňování podst.jmen rodu mužského - vzor pán, hrad

- slovesa

Pracovní sešit str. 51 - 52

 

Matematika

Učebnice str. 79 - 81, str.127 - 128

-  střed úsečky a osa úsečky

- konstrukce čtverce, obdélníku a trojúhelníku

- písemné násobení dvojciferným činitelem

 

 

Přírodověda 

Učebnice str. 46 - 49

 Ekosystém louka

 

Vlastivěda

Knížata rodu Přemyslovců

učebnice str. 17 - 21