4.C

PROBÍRANĚ UČIVO

21.5.- 25.5.2018   

Český jazyk

Učebnice str. 127 - 130

-  souvětí

- opakování vzorů a koncovek postatných jmen, shoda podmětu s přísudkem

Pracovní sešit str. 69 - 70

 

Matematika

Učebnice str. 95 - 97, str.130 - 131

-  počítání s milionem, zlomky, vztahy mezi čísly

- obsah čtverce a obdélníku, kružnice

- slovní úlohy

 

 

Přírodověda 

Učebnice str. 64 - 68

 Ekosystém rybník

 

Vlastivěda

Král Jiří z Poděbrad

učebnice str. 40 - 42