4.C

Informace 12. - 16. 11. 2018

Pondělí

 • . 1. čtvrtletní práce z ČJ
 • V matematice procvičujeme na úterní kontrolní práci
 • Aj - Unit 9, učíme se slovíčka z učebnice i z pracovních listů vlepených do školního sešitu

Úterý - Potravinová sbírka (info na webu školy)

Informace 22. 10. - 2. 11. 2018

Celý tento týden se v matematice věnujeme geometrii. Bohužel se stále zdržujeme tím, že se každý den najde několik dětí, které nemají pomůcky. Prosím, opravdu na přípravu dohlížejte. Informace o geometrii proběhla minulý týden jak na webu, tak i v notýskách! Je potřeba sešit, učebnice, 2x pravítko: nejlépe jedno dlouhé (30 cm), dále pak trojúhelník s ryskou, kružítko, ořezaná tužka o tvrdosti číslo 3 (tu také některé děti stále nemají).

Informace 15. - 19. 10. 2018

Tento týden budeme dohánět můj třídenní výpadek, nicméně děti nezahálely a poctivě pracovaly na zadaných úkolech. 

V úterý nás čeká Světový den chleba - něco si povíme, něco se dozvíme i něco ochutnáme. Pomožte, prosím, dětem nachystat chlebovou svačinku (jakýkoliv druh chleba - jen bych byla ráda, aby děti věděly, co přinesly a z jakých surovin je). Zároveň si mají nachystat nějakou zajímavost nebo informaci, která se týká tématu chléb. 

Matematika

Národní zemědělské muzeum - Tajemství potravin aneb Víš, co jíš?

V pátek jsme toho stihli v zemědělském muzeu opravdu hodně. Nejprve jsme vystoupali na dechberoucí vyhlídku ze střechy muzea, pak jsme prošli výstavu Gastronomie, Rybářství a Myslivectví, až jsme doputovali na soutěžní hru zaměřenou na zdravou výživu a správné zacházení s potravinami. 

 

 

Probírané učivo 1. - 5. 10.

ČJ

 • stavba slova - předpona, kořen, příponová část
 • předpony vs. předložky
 • Předpony od-, nad-, pod-, před 
 • 5. 10. začínáme se čtenářskou dílnou, nezapomeňte knížky (viz info níže)
 • Rozjíždíme celoroční hru Čtenářské bingo ...děti už povědomí o hře mají.

Čtenářská dílna

Každý si vybere knížku, věkově odpovídající, která má souvislý příběh (nikoli tedy jednotlivé pohádky, na sebe nenavazující příběhy, encyklopedie, komiksy apod.) Tuto knihu si bude nosit každý pátek! 

Dopravní hřiště 19. 9.

První návštěva na dopravním hřišti, na které se všichni těšili. Nejrpve proběhla v učebně trocha teorie, lektorka Městské policie děti poučila o základních pravidlech silničního provozu (značky a křižovatky nás čekají až v listopadu, kdy budeme už jen v učebně), správné výbavě kola a oblečení na kolo. Před nasednutím se děti naučily, jak správně upravit cyklistickou helmu (na to je kladen velký důraz a jako domácí úkol si mají řádně zkontrolovat a upravit i helmy, které mají doma). Správnost kontroluje lektor a až teprve poté smí nasednout na kolo.

Probírané učivo 17. - 21. 9. 2018

Vážení rodiče,

tentokrát musím poprvé přidat pár připomínek k situacím, které je potřeba napravit.

Stále bojujeme se zapomínáním. Není dne, aby se někdo neozval, že nemá sešit, učebnici nebo domácí úkol. Byla bych ráda, kdyby byly děti při přípravě pečlivější a dívaly se i na zápisy v notýsku. 

Také u některých eviduji pozdní příchod do třídy. Děti musí být nejpozději v 7:55 ve třídě a připravit se na hodinu. Mnoho jich také sahá do tašky nebo hledá pomůcky v pořadačích až po zvonění, kdy máme začít. 

Probírané učivo 10. - 14. 9. 2018

ČJ

 • významy slov - slova jednoznačná, mnohoznačná, souznačná, protikladná, nadřazená/podřazená
 • slova s citovým zabarvením, spisovná/nespisovná

M

 • pamětné sčítání a odčítání
 • slovní úlohy
 • zaokrouhlování

Vl  

 • Česká republika - strana 3-5

Předpokládané třídní akce:

18.9. - Krokodýlí zoo Praha, sejdeme se ve třídě (svačina, pití, MHD doklad) vstupné bude hrazeno z třídního fondu

Stránky