4.C

PROBÍRANĚ UČIVO

13.11. -16.11. 2017   

Český jazyk

Učebnice str. 40 - 42

-  vyjmenovaná slova S - V

- časování sloves

Pracovní sešit str. 31,33

 

Matematika

Učebnice str. 35 - 39

- čísla do 10 000

- dělení se zbytkem, písemné sčítání a odčítání, násobení

 

 

Přírodověda 

Učebnice str. 18 - 24

- ekosystém les

 

Vlastivěda

Učebnice str. 16 - 19

 ČR - povrch ČR