4.A

Probírané učivo v týdnu před jarními prázdninami - Aj, Čj, Ge

Znovu info i pro děti, které chybí !!

Ve čtvrtek  jdeme na bruslení - s sebou jen ŽK,penál a AJ !!!!

GE - učíme se obvody trojúhelníku, obdélníku a čtverce, náčrty, výpočty dle vzorečků - na str. 125 - 126 - procvičte, pročtěte.

Čj - vzory rodu středního, opakování sloves

AJ - učebnice 40,41,42,43 - určovat čas !

41/6 when, what time?

- prac. sešit - 40,41,44,45

41/4 - naučit

Týden 4. - 8. února - Co děláme, co nás čeká??

 

Ve dnech 9.  a 10.5. 2019 máme ředitelské volno !!!

Viz zápis v ŽK.

V tomto týdnu naše řady prořídly, ale my v ČJ dále procvičujeme slovesa, začínáme s podstatnými jmény rodu středního - vzory, pádové otázky, učebnice str. 64 - 70.

V pracovním listu samostatně opakujeme slovesa, každý den něco....

Pokračujeme v literárním projektu o muži, který sázel stromy.

Pololetní týdny ve 4.A

V ČJ - probíráme a procvičujeme slovesa ve všech časech.

Zahájili jsme literární třídní projekt s knihou Muž, který sázel stromy. Všechny děti mají svoji knížku (moc děkuji za vstřícnost a pochopení) a velmi pozorně , s komentáři  a filmovým doprovodem sledujeme osudy pana Elzearda Bouffiera.

Děti mají zadanou báseň z pracovního sešitu, přepsaly si ji do DÚ, aby se ji do čtvrtku 31.1. mohly naučit - přednes a třídní kolo recitační soutěže.

Ma - procvičujeme + - : x s velkými čísly, další týdny bude Geometrie, obvody, kružnice,konstrukce..........

Pololetní procvičování a prověřování ve 4.A

Pololetí a hodnocení za uplynulé měsíce se blíží. Prověřovací dny z Přd, Vl, Ma a Čj  budou středa, čtvrtek a pátek - 16., 17. a 18. ledna.

Přd - projít si učebnici , co jsme se naučili - les, rostliny, živočichové, základní znaky, rozdělení a Neživou přírodu a Horniny a minerály - žáci si doplní zápisy a pročtou kapitoly na str. 30 - 33.

Vl - Čr - povrch, vodstvo, města, průmysl a zemědělství,orientace na mapě ČR. Procvičujeme a opakujeme, sledujeme mapu.

Vánoční týden ve 4.A

Vánoční týden v naší třídě probíhá ve stylu vánočním v českém jazyce, v matematice i v ostatních předmětech.

Počítáme - dělíme a zaokrouhlujeme, pracujeme se slovními úlohami s vánoční tématikou, vymýšlíme i vlastní.

Píšeme vánoční věty  a určujeme slovní druhy. Vymýšlíme vánoční věty a denně si čteme z knih se zimními  i adventními příběhy.

Sledujeme film - zvítězil Krakonoš a lyžníci. Každý den začínáme poslechem a zpěvem koled. Zápisky i psaná cvičení doplňujeme vánočními motivy.

Prosincové učivo - ČJ, Ma, Přd - test,Vl

Vážení rodiče, máme tady adventní čas, který se určitě promítne i ve vyučování, věřím, že nejen v hudební a výtvarné výchově, ale i v českém jazyce i ve slovních úlohách v matematice.

Probírané učivo v MA - dělení se zbytkem str. 41 - 47, denně procvičujeme postup i násobilku. V pátek 7.12. zkusíme malou prověrku právě na dělení.

V Čj - stále vládnou vyjmenovaná slova a jejich procvičování ve všech formách. Ve slohu popisujeme - postavu, děj - užití vhodných přídavných jmen i sloves.Slovní druhy - slovesa.

Akce Adventní čekání v pondělí 3.12. od 10.00

Adventní dny zahájíme v pondělí 3.12.  besedou a akcí Adventní čekání, která proběhne v prostorách Pedagogického centra Arcibiskupství pražského v Jindřišské ulici. Čeká nás nejen adventní povídání, ale i prohlídka kostela v Jindřišské ulici. Ve stylovém a netradičním prostředí navážeme na výuková témata úzce spjatá s křesťanstvím, významu adventu, o tajemství Vánoc a zvycích (texty, symboly, obrazy).

Do Jindřišské odjíždíme tramvají po první vyučovací hodině. Děti si neberou ten den učebnice, pouze penál, svačinu , průkaz MHD a batůžek na cestu.

Čtvrtletní týden

Po vydařeném Jablečném týdnu a Bílém  martinském dni nás čekají  další akce......asi méně populární a lákavé, ale nutné, prověřující..........

V tomto týdnu budeme hodnotit čtvtletí ve  4. třídě v předmětech Čj,  Ma a Ge.

V úterý si napíšeme prověrku z ČJ - kořen slova, předpony, předložky, vyjmenovaná slova - učivo od září.

čtvrtek Ma, pátek Ge.

Žáci mají procvičovat i za DÚ v učebnicích.

Hodnocení čtvrtletí , prosím, přečtěte a podepište v žákovských knížkách.

Pátek 9.11. - beseda Od housenky po motýla, Po 12.11. dopravní hřiště

Tento týden nás čeká ještě  jedna třídní akce - beseda Od  housenky po motýla - v pátek v naší třídě - 1 hodinu. Pak vyučování dle rozvrhu.

Pondělí 12.11. - jdeme na dopravní hřiště - teorie, cvičení na PC, uvnitř.

Jízdy nebudou - až na jaře.

Stránky