4.A

Informace

Děkuji všem rodičům a dětem za přípravu krásného a voňavého občerstvení do Literární kavárny v naší třídě na Martinské čtení!

14.11. v úterý je fotografování žáků / pouze ti, co mi dají objednávku /.

Vybírám částku 420 Kč na plavání / cesty autobusem v zimě /.

Podepsat čtvrtletní hodnocení v ŽK a zkontrolovat podpisy u známek.

17.11. státní svátek.

 

 

Učivo od 6.11. - 10.11. 2017

Čj     Vyjmenovaná slova. Čtvrtletní práce z Čj.

         Uč. do str. 35.

         PS do str. 34.

         Sloh - popis osoby.

 

M      Písemné násobení. Čtvrtletní práce z M.

         Uč. do str. 38.

         Geometrie- rýsujeme trojúhelník.

 

Pd      Ekosystém les. Lesní patra.

          Uč. do str. 24.

 

Vl        Povrch ČR. Čtení z mapy.

           Uč.do str. 17.

         

Učivo od 30.10. - 3.11.

Čj     Vyjmenovaná slova. Stavba slova. 

         Uč. do str. 30.

          PS do str. 31.

          

M       Písemné sčítání a odčítání do 10 000.

          Uč. do str. 37.

          Dělení se zbytkem, zaokrouhlování, pís.násobení.

          Konstrukce trojúhelníku pomocí kružítka. / Nosíme si pravítko

           a kružítko /.

 

Vl         ČR - poloha, sousední státy.

             Práce s mapou. Uč. do str. 15.

 

Pd        Ekosystém les.

            Uč. do str. 21.

 

Informace

V pátek 20.10. Jedeme do Tapatanu - ostrov čtení a knih.

V pondělí 23.10. Jdeme do Vozovny Žižkov na divadelní představení,

" Staré pověsti české ". Placeno z TF. 

26. - 27.10. Podzimní prázdniny.

Učivo od 16.10. - 20.10.

Čj     Stavba slova. Předpony a předložky. Vyjm. slova.

         Uč. do str. 24.

         PS do str. 27.

         Báseň - čítanka str. 33.

 

M     Čísla do 10 000.

        Zaokrouhlování na tisíce. Pamětné a písemné sčítání a odčítání. 

        Uč. do str. 35.

        G - tělesa.

 

Pd     Živočichové. Jméno rodové a druhové.

          Uč. do str. 17.

          Referát / obratlovci a bezobratlí - 2 zástupci zvířat /.

 

Vl     Orientace na mapě.

         Uč. o str. 9.

Učivo od 9.10.-13.10.

Čj     Stavba slova. Předpona, kořen, přípona.

         Předpony a tvarově stejné předložky.

         PS do str. 25.

         Uč. do str. 19.

         Sloh - Synové Svatoplukovi - převyprávět pověst.

         Prázdninové deníky, čtenářské deníky.

 

M     Čísla do 10 000. Rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě.

         Opakování násobení a dělení, dělení se zbytkem.

         Uč. do str. 28.

 

Pd     Houby, rostliny a živočichové.

          Uč. do str. 16.