4.A

Prosincové učivo - ČJ, Ma, Přd - test,Vl

Vážení rodiče, máme tady adventní čas, který se určitě promítne i ve vyučování, věřím, že nejen v hudební a výtvarné výchově, ale i v českém jazyce i ve slovních úlohách v matematice.

Probírané učivo v MA - dělení se zbytkem str. 41 - 47, denně procvičujeme postup i násobilku. V pátek 7.12. zkusíme malou prověrku právě na dělení.

V Čj - stále vládnou vyjmenovaná slova a jejich procvičování ve všech formách. Ve slohu popisujeme - postavu, děj - užití vhodných přídavných jmen i sloves.Slovní druhy - slovesa.

Akce Adventní čekání v pondělí 3.12. od 10.00

Adventní dny zahájíme v pondělí 3.12.  besedou a akcí Adventní čekání, která proběhne v prostorách Pedagogického centra Arcibiskupství pražského v Jindřišské ulici. Čeká nás nejen adventní povídání, ale i prohlídka kostela v Jindřišské ulici. Ve stylovém a netradičním prostředí navážeme na výuková témata úzce spjatá s křesťanstvím, významu adventu, o tajemství Vánoc a zvycích (texty, symboly, obrazy).

Do Jindřišské odjíždíme tramvají po první vyučovací hodině. Děti si neberou ten den učebnice, pouze penál, svačinu , průkaz MHD a batůžek na cestu.

Čtvrtletní týden

Po vydařeném Jablečném týdnu a Bílém  martinském dni nás čekají  další akce......asi méně populární a lákavé, ale nutné, prověřující..........

V tomto týdnu budeme hodnotit čtvtletí ve  4. třídě v předmětech Čj,  Ma a Ge.

V úterý si napíšeme prověrku z ČJ - kořen slova, předpony, předložky, vyjmenovaná slova - učivo od září.

čtvrtek Ma, pátek Ge.

Žáci mají procvičovat i za DÚ v učebnicích.

Hodnocení čtvrtletí , prosím, přečtěte a podepište v žákovských knížkách.

Pátek 9.11. - beseda Od housenky po motýla, Po 12.11. dopravní hřiště

Tento týden nás čeká ještě  jedna třídní akce - beseda Od  housenky po motýla - v pátek v naší třídě - 1 hodinu. Pak vyučování dle rozvrhu.

Pondělí 12.11. - jdeme na dopravní hřiště - teorie, cvičení na PC, uvnitř.

Jízdy nebudou - až na jaře.

8.11. - Martinský bílý a čtenářský den

Ve čtvrtek bude naše škola ve znamení čtení.

Naše třída obzvlášť, neboť nás v tento den dopoledne čeká autorské čtení  z knihy na téma záchrany židovských " Wintonových dětí".

Tepla i  sucha bylo již hodně, a tak věříme, že Martin přijede na bílém koni...........děti z naší třídy přijdou proto ve čtvrtek v bílém oblečení, aby zimu a sníh přivolaly a tento čtenářský den si bílým oděvem trochu obohatily.

 Věřím, že kousek hávu bílého na své dítka přihodíte.............

Čtvrtek 8.11. - procvičování Vlastivědy

Jak jsem avízovala, ve čtvrtek 8.11. nás čeká testíkz vlastiědy z probraného učiva. Děti mají s sebou na domácí přípravu učebnice, mapy, sešit - k  případnému doplnění zápisu - a také pracovní list, který si vypracují, tím se procvičí, mohou dohledat v učebnici a ve čtvrtek odevzdají před testem.

 

Geometrie

Týden geometrie - komice, rovnoběžky, rýsování s kružítkem - trojúhelníky....učebnice str.111 - 120.

Zajistěte řádné pomůcky !!!!!!!

 

Jablečný týden 5.11. -9.11. Vlastivěda - procvičení učiva o republice

Krátce připomínám jablečný týden, který se promítne ve všech předmětech, jablko každý den, cokoliv o jablku, z jablka..........děti jsou informovány.

 

Ve vlastivědě se budeme věnovat opakování učiva z počátečních kapitol učebnice - Naše vlast, symboly, vláda, zákony.....str. 3 - 5.

V testu ve čtvrtek  8.11.se objeví světové strany, základní práce s mapou - barvy, měřítko,orientace, nadmořská výška, sousedé ČR....

str. 6 - 13.

Plavání - příspěvek na bus

Plavání probíhá velmi dobře, děti jsou už skvělí plavci, evidentně je to v bazénu baví, nejsou žádné problémy.

Během listopadu  vás poprosím o částku 335 Kč - příspěvek na autobus, který nás bude v prosinci a lednu vozit na bazén.

Stránky