4.A

Informace

V pátek 23.3. 2018 jdeme do kostela sv. Jindřicha na velikonoční

program. Sraz v 7:40 hod. ve vestibulu školy a hned odcházíme.

Do batůžku penál, svačinu na pití. 

 

V úterý 27.3. 2018 v 18:00 hod. - rodičovská schůzka. Na schůzce budu 

vybírat peníza na ŠvP. Přineste mi, prosím, částku 1700 Kč.

Učivo od 19.3. - 23.3.

Čj     Vzory rodu mužského. Skloňování podle vzorů pán, hrad.

         Uč. do str.100.

         PS str. 51 a 52.

          

M       Vztahy mezi čísly. Násobení dvojcif. činitelem.

          Uč. do str. 80.

          Geometrie - obvod čtverce, obdélníku a trojúhelníku.

                             - obsah čtverce a obdélníku

                             - rýsování čtverce, obdélníku, trojúhelníku,kružnice

 

Pd       Ekosystém louka.

            Uč. do str.49.

 

Učivo od 26.2. - 2.3. 2018

ČJ     Vzory rodu ženského a středního. Skloňování.

          Vyjmenovaná slova - IT.

          Uč. do str. 93.

 

M      Písemné násobení dvojcif. činitelem.

         Uč. do str. 74.

         Slovní úlohy.

 

Pd      Ekosystém pole.

          Otázky na opakování str. 43, připravit.

 

Vl       Velkomoravská říše.

          Uč. str. 6 / otázky, připravit si - test/.

Učivo od 19.2. - 23.2. 2018

Čj     Podstatná jména rodu ženského. Skloňování podle vzorů: 

         žena, růže, píseň, kost.

         Uč. do str. 88.

          PS do str. 49, pracovní list.

 

M      Písemné násobení dvojciferným činitelem.

         Uč. do str. 71.

         Římské číslice.

 

Vl       Dávní Slované.

          Uč. do str. 8.

 

Pd       Ekosystém pole. Rostliny a živočichové našich polí.

           Uč. do str. 42.

 

V pátek 23.2.2018 jdeme bruslit pod Žižkovskou věž. Bez učení,

Učivo od 29.1. - 1.2. 2018

Čj     Podstatná jména rodu ženského, vzory: žena, růže, píseň, kost.

        Uč. str. 79-81

        PS str. 47

        Vzory rodu středního, vyjm.sl., slovesné kategorie.

 

M     Násobení a dělení deseti, stem, tisícem, desetitisícem / přidáváme

        a odebíráme nuly /. Uč. str. 64-66

        Geometrie: obvod trojúhelníku, čtverce a obdélníku.

        Písemné dělení, násobení, sčítání a odčítání.

 

Pd     Základní jednotky délky, hmotnosti, teploty a času podle SI.

        Jejich měření. Uč. str. 34-35

Informace

V pátek 26.1. 2018 jdeme do kina Aero na přírodopisný film BBC.

Odcházíme hned po osmé hodině, do školy jen batůžek - bez učení.

Vybrala jsem od dětí částku 50 Kč. 

 

29.1. Sběr víček 

31.1. Sběr papíru - ráno

31.1. Poslední plavání  /děti si mohou přinést svoji hračku do vody/.

 

Vysvědčení se vydává ve středu 31.1.2018 -  pátou hodinu, prosím, aby

si děti přinesly pevné desky.  Podepište v ŽK:  Viděli jsme vysvědčení.

Pošlete ho po dětech následující den do školy. Další možnost je až po 

jarních prázdninách.

Učivo od 8.1. - 12.1. 2018

Čj    Podstatná jména. Vzory rodu středního. Město, moře, kuře, stavení.

       Uč. str. 64 - 68.

        PS str. 44 - 46.

        Slovesa - jednoduché a složené slovesné tvary, infinitiv /neurčitek/,

                        slovesa zvratná.

         Vyjmenovaná slova - neustále opakujeme, upevňujeme.

 

 

M     Písemné sč. a odč. čísel větších než 10 000.

         Uč. str. 58 - 60.

         Zaokrouhlování, porovnávání čísel, slovní úlohy.

         Převody jednotek.

Informace 21.12. 2017

V kostele sv. Jindřicha a Kunhuty jsme se vánočně naladili a pozastavili se v adventním čase nad vánočními zvyky, pranostikami a náboženským původem Vánoc. 

Ve třídě si děti vyrobily vánoční polaz - symbol zimního slunovratu a kapříka pro štěstí do nového roku. 

Přeji Vám všem klidné vánoční svátky, hodně zdraví a spokojennost do nového roku 2018.

 

4. 1.2018 ve čtvrtek jdeme na DH - učebna / teorie, testy / . Teplé     oblečení a boty. Odcházíme před osmou hodinou.

Prohlédněte dětem vlasy - vši.

Učivo od 20.11. - 24.11. 2017

Čj     Vyjmenovaná slova. Slovní druhy.

         Uč. do str. 46, PS do str. 41.

 

M      Písemné dělení se zbytkem.  Písemné násobení.

         Uč. do str. 44.

 

Pd      Živočichové našich lesů. Význam lesa.

          Uč. do str. 26.

 

Vl      Vodstvo ČR. Práce s mapou.

          Uč. do str. 23.

Informace

Děkuji všem rodičům a dětem za přípravu krásného a voňavého občerstvení do Literární kavárny v naší třídě na Martinské čtení!

14.11. v úterý je fotografování žáků / pouze ti, co mi dají objednávku /.

Vybírám částku 420 Kč na plavání / cesty autobusem v zimě /.

Podepsat čtvrtletní hodnocení v ŽK a zkontrolovat podpisy u známek.

17.11. státní svátek.

 

 

Stránky