2.C

TŘÍDNÍ STRÁNKA 2.C

Probírané učivo

týden 12. - 16.11.2018

Čj  do str.40, u, ú, ů, 

pravopisné pětiminutovky do str.1

Psaní do str.20

Čítanka do str.34 + 40 Martin

Ferda do str.40

M (PS) do str.16 + 19, středa a čtvrtek geometrie - úsečka - modelování, rýsování, měření, sčítání a odčítání desítek do 100, jednoduché sudoku pro aktivní počtáře

Prv   do str. 22, domov, obec