2.C

Probírané učivo + informace

Učivo v týdnu od 21.5. do 25.5.

ČJ - Párové souhlásky (t-d, ť-ď, h-ch) učebnice str. 97-99, pracovní sešit

M -  Násobení č. 4 (učebnice, pracovní list)

Geometrie - délka úsečky

Prv -  Stromy jehličnaté, stromy listnaté (učebnice, pracovní list)

Hezké májové dny