2.C

Probírané učivo + informace

Učivo v týdnu od 19.3. do 23.3.

ČJ - Podstatná jména - Vlastní jména osob, zvířat, měst a vesnic (učebnce, pracovní sešit )

M -  Sčítání + odčítání s přechodem přes desítku (45 + 6, 52 - 8), pracovní listy, učebnice (opakování)

Geometrie - Rýsování úseček. Zkontrolujte, prosím, zda děti mají pravítko + dobře ořezanou tužku

Prv -  Proměny přírody na jaře (učebnice + pracovní list

Příští týden - 27.3. se konají třídní schůzky od 18.00 hod.

Minulý týden jsem psala, už je jaro. Tak ještě není, musíme si počkat. Přeji hezký týden.