1.C

TŘÍDNÍ STRÁNKA 1.C

Probírané učivo

týden 21. - 25.5.2018

Čj  Slabikář do str. 111 ď. ť, ň+ str. 68, čtení z knihy Já Baryk

Psaní - vel.písanka str. 26, 27 malá do str.19, diktát - využíváme procvičená slova z malé písanky, dáváme je do krátkých vět, opis - Slabikář str. 70