1.C

Informace + učivo

 Vážení rodiče,

na této třídní stránce Vás budu informovat o učivu a různých aktivitách.

Celý rok nás bude provázet slovíčko "poprvé". Děti si poprvé samy přečtou knížku, napíší svůj příběh a "psace" se podepíší jako autoři. Poprvé vyřeší slovní úlohu, poprvé napíší domácí úkol.

Týden od 10.12. do 14.12.

Psaní -  Písanka 1 ( nácvik psaní la, s, sa, se, su, O,o) do str. 18.

Slabikář - do str. 15 (čteme slova i jednoduché věty)