1.C

Informace + učivo

 Vážení rodiče,

na této třídní stránce Vás budu informovat o učivu a různých aktivitách.

Celý rok nás bude provázet slovíčko "poprvé". Děti si poprvé samy přečtou knížku, napíší svůj příběh a "psace" se podepíší jako autoři. Poprvé vyřeší slovní úlohu, poprvé napíší domácí úkol.

Týden od 4.2. do 8.2.

Bohužel i naši třídu zasáhla chřipková epidemie + viróza. Dnes 4.2. chybělo 12 dětí.

Psaní -  Písanka 2 do str. 23 ( procvičování slabik, nácvik psaní dvojslabičných slov, písmene N, v), opis, přepis