1.C

Informace + učivo

 Vážení rodiče,

na této třídní stránce Vás budu informovat o učivu a různých aktivitách.

Celý rok nás bude provázet slovíčko "poprvé". Děti si poprvé samy přečtou knížku, napíší svůj příběh a "psace" se podepíší jako autoři. Poprvé vyřeší slovní úlohu, poprvé napíší domácí úkol.

Týden od 15.10.do 19.10.

Psaní - učíme se správně sedět při psaní, správně držet tužku, cvičíme s rukou, kterou píšeme (Uvolňovací cviky str. 28 - 31)

Živá abeceda - vyvození hlásky S, s + slabiky sa, se, (čteme písmenka, vytleskáváme slabiky)