1.A

Probrané učivo

Učivo probrané do pátku 12.10.2018

 

Český jazyk - pracovní sešit do str.27

                    - písanka do str.27

                    - čtení slabik (ma, má, me, mé,la ,lá, le, lé) některým                                dětem se pletou - DÚ - procvičovat

Matematika - sčítání a odčítání do 3 - pracovní sešit  do str.13

Prvouka - pracovní sešit do str.15

Probrané učivo

Učivo probrané do pátku 21.září 2018

 

Český jazyk - dnes děti obdržely nové pracovní sešity z českého                                    jazyka. DÚ - prosím podepsat a obalit

                    -  Probraná písmena M a A  do str. 17. Příští týden                                       začneme spojovat do slabik.

Písanka - psaní čísla 1 a 2. 

Matematika - do str. 7 ( Pomalu jsme začali psát číslo 1 a 2. Některé                              děti  mají malé problémy, prosím o domácí                                            procvičování.

Informace

Další informace

20.9.2018 - fotografování žáků ve třídě ( připomínám, že děti mají                               informaci v notýsku. Prosím podepsat.

Matematika - krabička a v ní 10ks ( knoflíků, žaludů, kostiček, víček atd.)

Děkuji  Marcela Bocková

Probrané učivo

Vážení rodiče, milé děti,

na tyto stránky budu dávat informace o naší třídě, probraném učivu a školních akcích.

Minulý týde byl rozjezdový. Četli jsme české pohádky (ve čtení budeme pokračovat) a k pohádce jsme kreslili obrázky. U dětí jsem se zaměřila na správné držení tužky a musím většinu pochválit. 

Probrané učivo

M -  do str.3

Čj - uvolňovací cviky v písance do str. 9

Prv- povídání o škole