1.A

Probrané učivo

Učivo probrané do pátku 7.12.2018

Český jazyk -  Slabikář - číst do str. 20

                    -  Pís. - do str.16

                      

Matematika - do str. 37

Prvouka - do str. 28

Hezký víkend přeje Marcela Bocková

 

Probrané učivo

Učivo probrané do pátku 30.11.2018

Český jazyk - písmenko T - číst - děti dostaly slabikář

                    - Pís- do str.13

Matematika - do str. 33 str. 34 pouze první cvičení

 

Prvouka - do str. 26

Ostatní informace - 1) 4. 12.2018 konzultační hodiny od 15.30-18.30

                                2) 4.12.2018 Jarmark  od 15.00-16.30

                                3) Výskyt vší ve třídě, prosím zkontrolovat vlásky.

Hezký víkend přeje     Marcela Bocková

Probrané učivo

Učivo probrané do pátku 23.11.2018

Český jazyk - ŽA - do str.47 ( procvičovat čtení)

                            - příští týden děti dostanou pracovní listy a nový                                          slabikář ? ( je objednaný, ale ještě nedorazil)

                      Pís. - do str. 9

Matematika - do str. 30

Prvouka - do str.27 

Hezký odpočinkový víkend  přeje  Marcela Bocková      

Probrané učivo

Učivo probrané do pátku 16.11.2018

 

Český jazyk - ŽA do str. 47

                    - Pís. - do str.6

Matematika - do str.25

Prvouka - do str.23

Hezký víkend                         Marcela Bocková

 

Probrané učivo

Učivo probrané do pátku 9.11.2018

 

Český jazyk - ŽA - do str. 42

                      Pís - do str. 3

Matematika - do str.22

Prvouka do str.21

                                 Dnešním dnem jsme uzavřeli kapitolu PODZIM                                     V pondělí si napíšeme krátké opakování (plody                                     stromů, rozpoznat ovoce a zeleninu, počasí na                                     podzim a podzimní oblečení)

Probrané učivo

Učivo probrané do pátku 2.11.2018

 

Český jazyk - ŽA - do str.37

                     - Pís.- do str.38 - v úterý děti začnou psát perem                                        (gumovací pero nebo "pilot" a zmizík)

Matematika - do str.19

Prvouka - do str.18

Přeji hezký víkend             Marcela Bocková 

 

Zvláštní informace

Zvláštní informace

- ve čtvrtek 1.11.2018 se fotíme, některé děti pořád nedonesly vyplněný    formulář. Informaci jsem zapsala do notýsku.

- v pátek v hodině prvouky budeme probírat různé druhy ovoce               a zeleniny, děti mohou nosit vzorky na ochutnání.

 

Probrané učivo

Učivo probrané do pátku 12.10.2018

 

Český jazyk - pracovní sešit do str.27

                    - písanka do str.27

                    - čtení slabik (ma, má, me, mé,la ,lá, le, lé) některým                                dětem se pletou - DÚ - procvičovat

Matematika - sčítání a odčítání do 3 - pracovní sešit  do str.13

Prvouka - pracovní sešit do str.15

Probrané učivo

Učivo probrané do pátku 21.září 2018

 

Český jazyk - dnes děti obdržely nové pracovní sešity z českého                                    jazyka. DÚ - prosím podepsat a obalit

                    -  Probraná písmena M a A  do str. 17. Příští týden                                       začneme spojovat do slabik.

Písanka - psaní čísla 1 a 2. 

Matematika - do str. 7 ( Pomalu jsme začali psát číslo 1 a 2. Některé                              děti  mají malé problémy, prosím o domácí                                            procvičování.

Informace

Další informace

20.9.2018 - fotografování žáků ve třídě ( připomínám, že děti mají                               informaci v notýsku. Prosím podepsat.

Matematika - krabička a v ní 10ks ( knoflíků, žaludů, kostiček, víček atd.)

Děkuji  Marcela Bocková

Stránky