Letiště 7.B

Dne 5.6. 2017 si třída 7.B vybrala svoji odměnu za vítězství v Soutěži o ekotřídu.

Den činu II. stupeň

6. třídy se společně zúčastnili akce na Vítkově. Žáci byli rozděleni do tří skupin a střídavě každá skupina plnila různé úkoly. Jedna skupina uklízela Vítkov, druhá skupina prováděla anketu mezi návštěvníky parku a třetí skupina plnila úkoly z připravené ekohry. Žáci zjistili, že jsou většinou obyvatelé Prahy 3 spokojeni s dostatkem zeleně a celkovým úklidem v naší městské části.

Akce 7. tříd

Den činu I. stupeň

     Žáci prvních a druhých tříd si první dvě hodiny ve třídě prohlédli filmy o správném třídění odpadu, jeho recyklaci a o jeho dalším zpracování. Naučili se, jak správně zacházet s odpadky. V pracovním listě si také hravou formou určovali, co patří a co nepatří do přírody a jak se k ní chovat, aby zůstala stále krásná a čistá.

Loučeň 2.A,B

Ve středu 17.5.2017 se děti 2. A a 2. B vyjely podívat na romantický zámek Loučeň. Prošly si zámecký park s evropskou raritou - jedenáctkou zábavných labyrintů a bludišť. Většinu z nich si vyzkoušely projít. V doprovodu pohádkové princezny si také prohlédly vnitřní prostory zámku. Princezna dětem vyprávěla, jak se zde žilo zhruba před sto lety. Všem se výlet líbil. 

FOTOGALERIE

Stránky