Dračí ostrov

Ve středu 6.6.2018 bylo slavnostně otevřeno nové hřiště Dračí ostrov. Otevření se zúčastnila i paní startostka Prahy 3 - V. Hujová. 

 

 

FOTOGALERIE

Zápis do 1. tříd

Pro školní rok 2018/2019 můžeme přijmout všechny děti, jejichž rodiče podali žádost.

Otevíráme 3 třídy, jsou naplněny, příjem dalších je zastaven.

Děti

Prosím rodiče, kteří podali žádost k nám, ale půjdou jinam, aby nám podali zprávu (reditel@zschmelnice.cz). Podobně prosím rodiče, kteří jdou k nám a podali přihlášku jinde, aby ji z pochopitelných důvodů v jiné škole stornovali.

Zpívánky

I ve školním roce 2018/2019 bude otevřen kroužek zpívání. Zpíváme pro radost nejrůznější dětské písničky v doprovodu hudebních nástrojů (od lidových po autorské: P. Skoumal, Svěrák & Uhlíř, J. Pavlica a další). Rytmizujeme, prožíváme písničky pohybově, zpěvem a hrami se uvolňujeme, poznáváme naživo různé hudební nástroje. Zpívání nás zkrátka baví. Kroužek je určen nejmladším dětem - ráda bych otevřela jednu skupinu pro 1. třídy a jednu skupinu pro 2. třídy.

Nábor bude probíhat začátkem září s upřesněným termínem.

Těším se, až si zazpíváme a zahrajeme,

Stránky