Zápis do 1. tříd

Pro školní rok 2018/2019 můžeme přijmout všechny děti, jejichž rodiče podali žádost.

Otevíráme 3 třídy, jsou naplněny, příjem dalších je zastaven.

Děti

Prosím rodiče, kteří podali žádost k nám, ale půjdou jinam, aby nám podali zprávu (reditel@zschmelnice.cz). Podobně prosím rodiče, kteří jdou k nám a podali přihlášku jinde, aby ji z pochopitelných důvodů v jiné škole stornovali.

Nepřítomnost vedoucí ŠJ

Od 16.5. do 29.5.2018 bude nepřítomná ved.školní jídelny pí. Tíkalová.

Zastupuje ji ved.kuchařka pí. Hendrychová .

V  této době nebude pohyb v platbách stravného.

Děkujeme za pochopení

 

Šk.jídelna

Sběr baterií

Výsledky bleskového sběru baterií:

Celkově se na Zelený den podařilo nasbírat více než 40kg baterií. 

1. stupeň

Pořadí

Třída

Množství (g)

Průměr na žáka (g)

1.

5.C

Stránky