TŘÍDNÍ STRÁNKA 1.C

Probírané učivo

týden 21. - 25.5.2018

Čj  Slabikář do str. 111 ď. ť, ň+ str. 68, čtení z knihy Já Baryk

Psaní - vel.písanka str. 26, 27 malá do str.19, diktát - využíváme procvičená slova z malé písanky, dáváme je do krátkých vět, opis - Slabikář str. 70

M (PS) díl 4B do str. 15 - každý den píšeme pětiminutovky - procvičujte!, geometrie - dobré rovné pravítko, ořezané tužky č.2, pracujeme s papírovými proužky a číselnou osou na nácvik sčít. a odčít. s přechodem desítky - náročnější učivo, nutno procvičovat!, dále pracujeme i s mincemi, stíratelnými tabulkami (necháváme ve škole)

Prv   Já a můj svět: str. 65 (stále dny v týdnu, celé hodiny, i čtvrt, půl třičtvrtě) - pozor, náročnější učivo - doporučuji doma procvičovat - nutno umět!!!

Informace pro rodiče a žáky 

od 23.4. při příznivém počasí Tv a velká přestávka venku ( na Tv mít v šatně botasky a mikinu)

16.5. proběhl charitativní den - Run and help - vybrali jsme 402,- Kč, sponzorství afr.dívky - 200,- Kč, Liga proti rakovině - 580,- Kč. Děkujeme!

23.5. sběr papíru (před vyuč.)

28.5. - 1.6. týden neplýtvání jídlem - objednejte, prosím, včas vhodné jídlo na oběd, třeba bude dětem více chutnat, a snížíme tak množství odpadu ze školní jídelny...

1.6. Den dětí - třídní pěší výlet - údolí Hrdlořez a Rokytky - bez učení, batůžek, svačinu, propisku, blok, pláštěnku, kapesníky, vhodné oblečení a obuv ( 8,00 - 12,35)

7.6. beseda v knihovně Vozovna - od 10,00, pěšky - s sebou aktovka + TV, matematika, penál, ŽK, úkolníček, svačina, návrat do 11,40

8.6. duhový den 1.C - možno přijít v oblečení z barev duhy, přinést nějakou věc v barvách duhy nebo jakoukoli jinou zajímavost o duze

Sběr víček a pečiva pro tento školní rok ukončen

Jsme zapojeni do projektů Mléko do škol a Ovoce do škol - každý týden 1x ovoce nebo ml.výrobek zdarma