Týden 11.9. - 15.9.

Opakujeme vše, co jsme se naučili ve 4.třídě!

Český jazyk                                                                                             Stavba slova ( předpona, kořen, přípona), slova příbuzná uč. str. 6-9,  PS str. 2,3.

Matematika                                                                                            Početní operace do 1 000 000. Slovní úlohy. Uč.str. 6-8.

Přírodověda                                                                                            Člověk v přírodě. Podmínky života.

Vlastivěda                                                                                                    Život poddaných, období Marie Terezie