PROBÍRANĚ UČIVO

15.1. - 18.1.2018. 2017  

Český jazyk

Učebnice str. 70 - 76

-  skloňování podst.jmen rodu středního

- slovesa

Pracovní sešit str. 46

 

Matematika

Učebnice str. 58 - 61

- jednotky délky, hmotnosti a objemu 

- konstrukce čtverce, obdélníku a trojúhelníku

- písemné dělení  a zaokrouhlování

 

 

Přírodověda 

Učebnice str. 32 - 33

- Nerosty a horniny

 

Vlastivěda

Učebnice str. 24 - 29

 Počasí a podnebí ČR

práce s mapou