Probírané učivo

 

 

 

 

 

18.-22.9.

Čj - Předpony a předlož-11ky /procvičování/

      Předpony roz-, bez-, vz-

                       od-, nad-, pod-, před

                        ob-, v-

Čt-  Naučit nazpaměť, pěkný přednes básní:

        Ještěrka /Robert Desnos/ - str.1O

        Rybník /Jan Skácel/ - str. 13

         Mikoláš Aleš / Jar. Seifert/ - str.13

M -  Sčítání, odčítání, násobení- zpaměti, rozjkladem čísel, písemně 

        /učebnice str.13/

Př -  Neživá příroda /str.9-11/

Vl - Obrození českého jazyka.

       Vlastenci a buditelé.

        Vynálezy.

        /učebnice až str.13/