Probírané učivo

 

 

 

 

15.-19.2018

 

 

 

Čj -     Skladba - základní větné členy

          Podmčt holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený

          Přísudek holý, rozvitý, několikanásobný                               

          Shoda podmětu a přísudku / příčestí minulé/

           /procvičování v učebnici do str.56/   

           Podstatná jména - opak. rod, číslo, pád a vzor                      

           Čt -   Prezentace čtenářských deníků    

                    

M -Čísla větší než milion .     Základní početní výkony.

      Slovní úlohy. /učebnice až str.55/

   .         

Př - Rozmanitost života na Zemi. Podnebné pásy.

      / učebnice až str.42/- procvičování učiva

 

Vl -Domov - prostředí domova.

      Orientace v místě bydliště.