Probírané učivo

14.5.2018 - 18.5.2018

 

 

 

 

 

Čj-   Skladba věty - základní větné dvojice

        Psaní čárky /několikanásobné větné členy, oslovení/

        Věty jednoduché, věty hlavní

        /učebnice až str.137/

             

M-     Aritmetický průměr

         /učebnice až str89/

         Zlomky /učebnice str.94/

          

        Př - Člověk - opakování

       /učebnice až str.62/

 

 Vl - Evropa a svět - kontinenty