Probírané učivo

 

 

 

 

 

13.-16.2017.

 

 

Čj -      Slovesa /osoba,číslo,čas/, infinitiv

                    /učebnice až str.29/

            Příčestí minulé - sloveso v minulém čase

                   /prac. sešit str.11-14/       

            Slovesný způsob - způsob oznamovací              

     

 Čt-obsah přečtené knihy - čtenářský deník      

 Naučit nazpaměť, pěkný přednes básní:

        Polednice /Karel jaromír Erben/

        Byl jeden král /Vítězslav Nezval/

         Mikoláš Aleš / Jar. Seifert/ - str.16/

M - Slovní úlohy /str.26 -28/ 

 

Vl - První prezident Československa - T.G.Masaryk        

 

Př - Půda

      /učebnice až str.24/