Přijímací řízení ke studiu na středních školách (SŠ) a víceletých gymnáziích (VG) ve školním roce 2017/2018

Podklady k přihláškám vydává výchovný poradce v těchto termínech:

  • Ke studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 11. 10. 2017
  • Ke studiu ve SŠ a ve VG  5. 1. 2018

Vyplněné podklady k přihláškám odevzdají žáci třídnímu učiteli nejpozději:

  • Ke studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 10. 11. 2017
  • Ke studiu ve SŠ a ve VG 13. 2. 2018

Potvrzené přihlášky doručí rodiče na vybranou SŠ nebo VG:

  • Ke studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 30.11. 2017
  • Ke studiu ve SŠ a ve VG  1. 3. 2018

Termín přijímacích zkoušek na SŠ nebo VG:

  • Ke studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou od 2.1. 2018
  • Ke studiu ve SŠ 12. 4. 2018 16. 4. 2018
  • Ke studiu ve VG 13. 4. 2018 17. 4. 2018

Další informace o přijímacím řízení obdrží rodiče při tř. schůzkách v říjnu.