Nepřítomnost vedoucí ŠJ

Od 16.5. do 29.5.2018 bude nepřítomná ved.školní jídelny pí. Tíkalová.

Zastupuje ji ved.kuchařka pí. Hendrychová .

V  této době nebude pohyb v platbách stravného.

Děkujeme za pochopení

 

Šk.jídelna