Den činu I. stupeň

     Žáci prvních a druhých tříd si první dvě hodiny ve třídě prohlédli filmy o správném třídění odpadu, jeho recyklaci a o jeho dalším zpracování. Naučili se, jak správně zacházet s odpadky. V pracovním listě si také hravou formou určovali, co patří a co nepatří do přírody a jak se k ní chovat, aby zůstala stále krásná a čistá.

     Potom si žáci na hřišti zasoutěžili. Na pěti stanovištích plnili po skupinkách zajímavé ekologické úkoly a upevňovali si tak znalosti o správné ochraně přírody a o nutnosti třídění odpadu. Všechny děti se velmi snažily a plnily úkoly „ na jedničku“, proto dostal každý žák na konci Dne činu sladkou odměnu.

3.A a 3.B vyrazily na Den činu na hřiště Disc golf u DDM Ulita vyzbrojeni rukavicemi a pytlem na odpadky. Uklidili sportovní hřiště Disc golf a jeho okolí. Rozděleni do skupinek plnili úkoly zaměřené na ekologii a přírodovědu. Po splnění všech úkolů jim skládačka prozradila malé motto jejich týmové práce - Společně dokážeme zachránit planetu. Odměnou za tvrdou práci nám všem byla relaxace na dětském hřišti Na Balkáně.

Žáci 3.C vyrazili na úklid do parku Židovské pece. Zde si také zahráli ekologické hry a na závěr vyplnili ekologický kvíz s tajenkou.

Čtvrté ročníky si daly za cíl Dne činu uklidit park Židovské pece. Aby si ale děti užily slunečného počasí a rozkvetlého parku, plnily i různé kvízy a praktické úkoly z přírody. Za odměnu si také zahrály pétanque s nasbíranými šiškami. „ Přírodovědné týmy“ čtvrťáků získávaly dílky obrázků, které posléze ve škole poskládaly a nalepily. Procvičily si angličtinu a heslo na obrázku přeložily. Nakonec si třídy rozdělily území a krok po krůčku, papír po papírku uklidily trávníky i cestičky Židovských pecí.

5.B - Letošní rok jsme se zaměřili na změny prostředí v přírodě a zásahy člověka v oblasti ochrany přírody. Vybrali jsme si naši oblíbenou lokalitu Čimické údolí.

V den činů jsme se tedy vypravili do  údolí, které známe už z minulých let. Do údolí jsme se dostali přes léčebnu Bohnice. Tento park je velmi hezky opečováván, je tam mnoho památných, starých a vzrostlých stromů. Obdivovali jsme lipové aleje, rozsáhlé louky, možnost posezení na lavičkách. Farma v léčebně rovněž skýtá možnost pozorovat zblízka domácí zvířata. Hladili jsme koně, pozorovali vlaštovky, které se sem každoročně vracejí, protože ve chlévech mají dostatek potravy a vyhovující prostředí pro vyvedení mláďat. Pokračovali jsme procházkou loukou a lesem ke Kostoprtskému rybníčku. Kolem létaly vážky a v rybníce plavali pulci. Žáby vydatně kvákaly.

Zde jsme měli možnost natáčet zvuky ptáků a přírody. Nahráli jsme také krátké video, na kterém jde vidět, jaké rostliny kvetou, jak je rybník čistý a jeho hráz znovu upravena a udržovaná, kolem vysázené mladé stromky. Že je v rybníce čisto, potvrdily i žáby svým kuňkáním………

Cestou podél vyschlého potůčku  jsme šli po vysekané a upravené cestě – také známka dobrého hospodaření. Mezi starými ovocnými stromy u skal už rostou  mladé jabloně a hrušky.

Jediným postřehem o nevhodném zásahu člověka byla odhozená pneumatika, která se mezi rozkvetlou krásou opravdu „nevyjímala“.

Naše exkurze se opravdu vydařila, obohatili jsme se o zajímavé přírodovědní znalosti, protáhli jsme naše těla a zájem lidí o ochranu tohoto koutku Prahy nás velmi potěšil.

 

Akce 5.C

 

Tým Menu pro změnu měl naplánované v tento velký den dvě akce. První na řadu přišla návštěva Potravinové banky. Účelem takových bank je pomáhat člověku v nouzi, aby se mohl najíst, a bojovat proti plýtvání. Shromažďují potraviny, skladují je a přerozdělují  humanitárním nebo charitativním organizacím jako je například Kapka naděje, Klokánek nebo azylové domy. Přinesli jsme jim plnou bednu jídla a naopak si odnesli několik důležitých informací o tom, jak a čím pomáhat osobám v těžké situaci a jak velké obchodní potravinové řetězce vyhazují do popelnic jídlo, které by se dalo ještě využít.

Po návratu jsme zhlédli ukázku z filmu Z popelnice do lednice a stihli nachystat jídelnu pro druhou část našeho plánu. S pomocí našich milých paní kuchařek jsme totiž připravili akci Nejsme žádní plýtváci aneb Sněz, co máš, ať neplýtváš. A jaký byl výsledek? Však vidíte sami na fotografiích ... v kuchyni kuchařky tipovaly zbytky na nějakých 50 kg, ale my se dokonce dostali ještě méně, na sympatických 28,5 kg. Pro srovnání: ten samý týden v úterý se vyhazovalo 80 kg, ve středu 110 kg a ve čtvrtek zhruba 100 kg. I paní vedoucí jídelny si posteskla, že by to tak mohlo být napořád .... co vy na to?  :-)

Všem z vás děkujeme za aktivní účast, vaše soutěžní tipy a podporu a velký dík patří i do kuchyně, kde nám s tímto plánem rádi pomohli. NEPLÝTVEJME!!!

FOTOGALERIE